Ảnh độc: Hôn nhau hai đứa cùng đau

Ảnh tếu

TL (st)

(GDVN) - Lời cảnh báo "ngọt ngào" cho những người đi sau, lời nhắc nhở cho những ai định mua chịu...

TL (st)
Từ khóa :
Ảnh độc: Hôn nhau hai đứa cùng đau
Chủ đề : Ảnh tếu
Tin khác