Cái khó ló cái khôn

Ảnh tếu

TV (st)

(GDVN) - Sáng tạo để tiện dụng là điều chúng ta cần bàn đến trong các phát minh này

Không tốn tiền mua bếp lò mà vẫn có cái nấu
Đây mới đáng là "chén chú, chén anh"
Có khó gì chuyện đi biển mà không biết bơi vì đã có chiếc phao tự chế này
Máy tính đa năng
Sự kết hợp hai trong một thật hoàn hảo
Đúng là cái khó ló cái khôn
Thiết kế này đặt người uống vào tình thế vô cùng éo le đấy
TV (st)
Từ khóa :
ảnh tếu , hài hước , truyện cười
Cái khó ló cái khôn
Tin khác