Cười bể bụng truyện tranh Emoticons chế

Ảnh tếu

T.L (sưu tầm)

(GDVN) - "Trời buồn trời có nhiều mây, em buồn em nhắn tin này cho anh..." (Emoticons là các hình đồ họa thêm vào câu chat, bài viết thể hiện cảm xúc).

T.L (sưu tầm)
Từ khóa :
Truyện chế , che truyen , Emoticons chế , Emoticons che
Cười bể bụng truyện tranh Emoticons chế
Tin khác