Không thể nhịn cười Đôrêmon chế (P70)

Ảnh tếu

TL (st)

(GDVN) - Có những lúc buồn chán Nô muốn đi đến một nơi mà không ai biết tới. Nhưng....sợ không nhớ đường về nên lại thôi.

TL (st)
Từ khóa :
doremon chế , ảnh tếu , thư giãn , hài hước , truyện chế
Không thể nhịn cười Đôrêmon chế (P70)
Tin khác