Không thể nhịn cười Đôrêmon chế (P75)

Ảnh tếu

TL (st facebook/chetruyen)

(GDVN) - Nô: Một con ngựa đau. Thầy:...cả làng được nhậu.

TL (st facebook/chetruyen)
Từ khóa :
doremon chế , ảnh tếu , ảnh hài , thư giãn , truyện chế
Không thể nhịn cười Đôrêmon chế (P75)
Chủ đề : Đôrêmon chế - Doraemon chế
Tin khác