Tranh dự thi của Phương AnhB,lớp 4H,Trường Tiểu học Dịch VọngA(MS:362)

Bài dự thi

BBT

(GDVN) -Tranh dự thi của Phương AnhB,lớp 4H,Trường Tiểu học Dịch VọngA(MS:362)

"Em muốn làm cô giáo để em có thể dạy dỗ các em học sinh nên người như bây giờ các thầy giáo, cô giáo đang dạy dỗ chúng em và chăm lo cho chúng em nên người. Em sẽ noi theo những tấm gương sáng của các thầy, các cô."
BBT
Từ khóa :
Phương Anh , thí sinh , ước mơ
Tranh dự thi của Phương AnhB,lớp 4H,Trường Tiểu học Dịch VọngA(MS:362)
Chủ đề : Bài dự thi vẽ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác