Tranh dự thi của Xuân Thảo, lớp 5D, Trường Nguyễn Đình Chiểu(MS:348)

Bài dự thi

BBT

(GDVN) -Tranh dự thi của Xuân Thảo, lớp 5D, Trường Nguyễn Đình Chiểu(MS:348)

Ước mơ của em là trở thành chủ cửa hàng văn phòng phẩm
BBT
Từ khóa :
Xuân Thảo , thí sinh , ước mơ
Tranh dự thi của Xuân Thảo, lớp 5D, Trường Nguyễn Đình Chiểu(MS:348)
Chủ đề : Bài dự thi vẽ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác