Nhiều bất thường trong vụ giáo viên Bắc Ninh thi "siêu tốc" chứng chỉ tiếng Anh

Bạn đọc

Vũ Phương

(GDVN) - Theo kết luận thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh, hầu hết câu hỏi trong đề kiểm tra trùng với câu hỏi trong bộ đề ôn tập có sẵn đáp án đúng.

Như Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã phản ánh, nhiều giáo viên tại huyện Lương Tài (Bắc Ninh) phải cắn răng nộp 2,7 triệu đồng để ôn và thi “siêu tốc” lấy chứng chỉ tiếng Anh trình độ B và chứng chỉ Tin học.

Đáng nói, gần như giáo viên tham gia chỉ đóng tiền là có chứng chỉ tiếng Anh trình độ B. Bởi việc ôn và thi chỉ là hình thức vì thí sinh dự thi được mang bộ đề ôn thi vào phòng thi và chỉ việc chép đáp án.

Hàng trăm giáo viên Lương Tài thi chứng chỉ siêu tốc, giá 2,7 triệu đồng

Chưa bao giờ việc thi chứng chỉ tiếng Anh với giáo viên lại dễ đến như vậy, bởi câu hỏi trong đề thi nằm hết trong bộ đề ôn thi có sẵn đáp án. Rất ít câu trong đề thi phần trắc nghiệm có đáp án đúng được đảo so với bộ đề ôn tập.

Ví dụ như câu 4 (phần I, Part A) trong đề thi đáp án đúng là đáp án D, nhưng trong đề thi đáp án đúng lại là đáp án A.

Việc một số giáo viên trên bàn huyện Lương Tài tham gia ôn và thi để có hai chứng chỉ tiếng Anh trình độ B và chứng chỉ tin học nhằm xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên theo quy định.

Việc ôn thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh và tin học tại huyện Lương Tài do Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh tổ chức. Trong đó, Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh tổ chức ôn, thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh, còn chứng chỉ Tin học Trường này lại hợp tác với Trường đại học Thái Nguyên để tổ chức ôn thi và cấp chứng chỉ.

Ngay sau khi tổ chức ôn và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh tại huyện Lương Tài có nhiều vấn đề tiêu cực trong thi cử đã được Báo điện tử Giáo dục Việt Nam phản ánh, ngay sau đó việc ôn, thi và cấp chứng chỉ Tin học đã dừng vô thời hạn.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh sau đó đã thành lập đoàn thanh tra, làm rõ việc ôn thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh tại huyện Lương Tài.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đứng ra tổ chức mời Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh về ôn thi và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ B và chứng chỉ Tin học cho nhiều giáo viên trên dịa bàn huyện. Ảnh: V.P

Mới đây, phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được kết luận thanh tra số 488 do ông Ngô Văn Liên – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh ký ngày 2/5/2018.

Theo Kết luận thanh tra, Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh, trường đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo Lương Tài thông qua biên bản hợp tác ngày 15/1/2018, việc tổ chức ôn tập tiến hành tại hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo Lương Tài, tổ chức kiểm tra tại Trường Trường trung học cơ sở Hàn Thuyên, huyện Lương Tài.

Tổng số thí sinh đăng ký ôn tập, dự kiến kiểm tra, cấp chứng chỉ B tiếng Anh ngày 25/3/2018 tại Trường Trung học cơ sở Hàn Thuyên, huyện Lương Tài là 149 người.

Mức thu đối với lớp ôn tập, dự kiểm tra, cấp chứng chỉ tiếng Anh ngày 25/3/2018 tại trường Trung học cơ sở Hàn Thuyên, huyện Lương Tài là 700 ngàn đồng/thí sinh".

Kết luận thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh chỉ rõ, hầu hết nội dung trong đề kiểm tra cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ B tại huyện Lương Tài có trong bộ đề ôn tập phát cho thí sinh. Ảnh: Chụp từ kết luận thanh tra. 

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, nội dung câu hỏi trong đề thi nằm trong bộ đề ôn tập đã phát cho thí sinh: “Về đề kiểm tra chứng chỉ B tiếng Anh khóa ngày 25/3/2018 tại Trường Trung học cơ sở Hàn Thuyên (huyện Lương Tài):

Đề kiểm tra phần nghe hiểu: (thời gian làm bài 30 phút) có 2 phần nằm trong bộ đề ôn tập gồm 10 phần; trong đó có 2 câu thay đổi phương án trả lời.

Đề kiểm tra phần đọc hiểu và viết: (thời gian làm bài 120 phút).

Cụ thể trong Phần A, Bài I: Gồm 10 câu nằm trong bộ đề ôn tập 50 câu (từ câu 31 đến câu 40); trong đó có 5 câu thay đổi phương án trả lời; Bài II: Gồm 10 câu nằm trong bộ đề ôn tập 50 câu (từ câu 31 đến câu 40); Bài III, IV: 2 bài đọc hiểu nằm trong bộ đề ôn tập 10 bài (bài D và bài I).

Phần B, Bài I: Gồm 10 câu, nằm trong bộ đề ôn tập 50 câu (từ câu 31 đến câu 40); Bài II: Viết 1 chủ đề năm trong bộ đề ôn tập 5 Topic (Topic 2)”.

Tuy nhiên, kết luận thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh chỉ rõ, nội dung câu hỏi kiểm tra nằm trong bộ đề tại huyện Lương Tài vừa qua, nhưng không đưa kết luận rõ ràng việc kiểm tra đó là gian lận và phải bị hủy kết quả hay không. 

Kết luận thanh tra chỉ nói "việc xây dựng và thẩm định đề kiểm tra chứng chỉ tiếng Anh trình độ B không thể hiện sự ngẫu nhiên và khách quan". 

Theo kết luận này, toàn bộ bài kiểm tra của 149 thí sinh được niêm phong và lưu giữ tại Trường cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh, đến nay chưa tổ chức chấm bài, chưa có kết quả của cuộc kiểm tra. 

Không chỉ phần thi trắc nghiệm trong đề thi có đáp án sẵn, phần thi nghe cũng có sẵn đáp án đúng, thí sinh dự thi chỉ cần chép ra bài làm. Ảnh: Chụp từ đề thi và đáp án trong bộ đề ôn tập. 

Đáng chú ý, văn bản thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh cũng nêu: “Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh không có văn bản báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh về kế hoạch tổ chức ôn tập, kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng Anh tại Trường Trường trung học cơ sở Hàn Thuyên, huyện Lương Tài ngày 25/3/2018.

Thông tin về tuyển sinh trong công văn số 28/CĐSP ngày 15/1/2018, số 114/CĐSP ngày 14/3/2018 của Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh; Số 106/PGĐT-TCCB ngày 19/3/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Lương Tài không rõ ràng, không chính xác có thể dẫn tới hiểu sai tính mục đích của các đối tượng tham gia đăng ký dự kiểm tra, cấp chứng chỉ môn tiếng Anh…”.

Được biết, trong kết luận thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh, từ năm 2017, tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh cũng tổ chức nhiều đợt kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng Anh, nhưng mức thu chỉ 300.000 đồng/thí sinh.

Nhưng khi tổ chức tại huyện Lương Tài, giáo viên phải chi lên đến 700.000 đồng/thí sinh cho việc tổ chức ôn tập, kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng Anh B cho giáo viên tại huyện Lương Tài. Trong khi đó, việc ôn thi chỉ diễn ra trong 2 giờ đồng hồ và chủ yếu tập trung vào việc hướng dẫn cách “chép” đáp án.  

Về chứng chỉ tiếng Tin học trình độ B, kết luận thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh cũng chỉ rõ,  Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin – Đại học Thái Nguyên tổ chức ôn thi và cấp chứng chỉ cho 101 giáo viên tại huyện Lương Tài. Mức thu là 1.950.000 đồng/thí sinh.

Trong đó số tiền 1.950.000 đồng/thí sinh phải nộp gồm 650 ngàn đồng tiền học phí 48 tiết (12 buổi học) và lệ phí thi 1,3 triệu đồng.

Giáo viên "cắn cỏ" bỏ 2,7 triệu đồng thi chứng chỉ, Sở Giáo dục thanh tra

Đáng chú ý, năm 2017 Trường Cao đẳng Sử phạm Bắc Ninh cũng phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin – Đại học Thái Nguyên tổ chức tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh thì mức lệ phí thí sinh tham gia khóa bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ Tin học là 1,3 triệu đồng, nhưng về Lương Tài số tiền này đã lên 1.950.000 đồng.

Một số giáo viên ở Lương Tài cho biết, họ chỉ được ôn tập, bồi dưỡng nửa buổi môn Tin học để hôm sau thi luôn chứ không hề được thông báo học 12 buổi trước khi thi.

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, Phòng Giáo dục và Đào tạo Lương Tài thu thêm 50.000 đồng/học viên để chi cho các nội dung tiền điện, nước, vệ sinh, trông xe, thuê phòng tin, thuê phòng thi.

Việc thu này là không hợp lý, các mục chi trên phải chi trong tiền lệ phí thi và phải nằm trong nội dung biên bản hợp tác.

Trước những sai phạm xảy ra trong việc kiểm tra, cấp chứng chỉ tiếng Anh và Tin học tại huyện Lương Tài, Kết luận thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh nêu rõ: “Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong việc tổ chức, bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đã xảy ra, tồn tại, sai phạm như đã nêu.

Dừng việc phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin tại huyện Lương Tài.

Thống nhất với trung tâm công nghệ thông tin Trường Đại học Thái Nguyên có thông báo tới học viên việc dừng và chuyển lớp bồi dưỡng tới cơ sở đủ điều kiện theo quy định.

Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo Lương Tài, nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong việc đưa các thông tin tuyển sinh không rõ ràng, không chính xác.

Trả lại học viên (không có nhu cầu tiếp tục theo học lớp bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin), chuyển số tiền học phí, lệ phí thi, cấp chứng chỉ về cơ sở bồi dưỡng mới quản lý theo đúng qui định hiện hành”.

Vũ Phương
Từ khóa :
lương tài , bắc ninh , giáo viên , chứng chỉ tiếng anh trình độ b , mua bán chứng chỉ , giáo viên thăng hạng , trịnh khôi , sở giáo dục bắc ninh , kết luận thanh tra
Nhiều bất thường trong vụ giáo viên Bắc Ninh thi "siêu tốc" chứng chỉ tiếng Anh
Chủ đề : Tiếng dân
Bình luận
Thanh Tuyền
0

Nền giáo dục "ứng thi",bằng cấp!

auduongphong
1

Chỉ có cơ quan nhà nước mới cần mấy cái chứng chỉ này thôi chứ DN nước ngoài họ phỏng phấn ngoại ngữ trực tiếp chứ chẳng thèm coi bằng! Tôi chẳng có bằng Anh văn nhưng khi đi phỏng vấn một tổ chức Phi chính phủ vẫn đậu do khả năng nghe, nói mình đáp ứng yêu cầu của họ còn nhiều bạn có bằng C rớt ào ào sau khoảng 5 phút ngồi trong phòng vì họ hỏi chẳng thể trả lời được câu nào vì...không hiểu!!! Một xã hội coi trọng bằng cấp hơn năng lực, thích cái hào nhoáng bên ngoài hơn cái cốt lõi bên trong, quên mất câu '' tốt gỗ hơn tốt nước sơn'' mà người Việt nào cũng thuộc nằm lòng từ lâu rồi....

Đình Hoa
1

Thì nền giáo dục của mình nó vẫn vậy mà. Thất vọng quá. Liên tục xảy ra sự cố. Vui it, buồn nhiều

Mai Hoàng Hoa
1

Lỗi này là do ai?Xin trả lời là do Bộ Giáo dục.Trong xét thi đua cuối năm theo tiêu chí 56 GV có chứng chỉ ngoại ngữ và tin học đạt 1 điểm,con giáo viên không có các chứng chỉ này thì tối đa là xếp hoàn thành tốt nhiệm vụ cho dù họ có làm tốt đến đâu?Vậy xuất phát việc học các chứng chỉ chui này do đâu không phải là do Bộ GD sao?Không tin xuống huyện Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng mà xem người người thi đua nhau đi học các chứng chỉ B với giá 4,000,000đ/1 chứng chỉ chỉ cần 1 buổi tập trung và một buổi thi thì chắc chắn đậu.Vì thế Hiệu trưởng,phó HT,giáo viên đua nhau học để được xếp thi đua được hoàn thành tốt nhiệm vụ trong khi đó dạy chả ra gì?Trình độ ngoại ngữ,tin học 1 chữ bẻ đôi cũng không biết!!!Ngành biết không,huyện biết không?Xin thưa đều biết.Mong các phóng viên xuống kiểm tra sẽ biết ngay cách làm ăn gian dối của cán bộ giáo viên.Chả trách học sinh được giáo viên dạy sông phải trung thực,không gian dối mà chính bản thân mình lại có những hành động đó.

truong hoang minh
1

Mọi thứ đầu do con nguoi tao ra mà có gì đâu mà thắc mắc. XH sính bắng cấp , còn sử dụng duoc hay không là việc khác. ông cán bộ nào cũng đầy đủ bằng cấp chứng chỉ thận chì thac sỉ tiến sĩ cũng có luôn , vì có ai khảo sát đ1nh giá lại nang luc trình độ đâu mà sợ

Xem thêm bình luận
Tin khác