Những hình ảnh hiếm gặp chỉ có ở Việt Nam (P3)

Bạn đọc

Theo Hoàng Cường - ĐVO

(GDVN) - Giải trí với những hình ảnh "chết cười" chỉ có duy nhất ở Việt Nam

Làm gì còn cỏ nữa!?


Xe 7 bánh chỉ có ở Việt Nam..
Trụ sở đội dân phòng?

Sánh đôi trên đường.
 Xe đạp thế kỷ 22?

Khi cụ bà... nhậu.

 Ngồi cao cho mát.

Sản phẩm mới của Apple?

Thông báo dành cho kẻ trộm.

 Không thể tin vào mắt mình.

 Ngôi nhà di động.
 Xe gì đây?

Theo Hoàng Cường - ĐVO
Từ khóa :
Apple , giải trí , di động
Những hình ảnh hiếm gặp chỉ có ở Việt Nam (P3)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác