Việt Nam tiếp tục được ưu tiên nhận viện trợ giáo dục từ Úc

Các nước du học

(GDVN) - Úc sẽ cấp 245 học bổng sau đại học và khoảng 80 suất học bổng nghiên cứu sinh cho Việt Nam trong năm 2011-2012.

(GDVN) - Chiến lược viện trợ của Úc dành cho Việt Nam trong giai đoạn 2010-2015 sẽ tập trung vào ba lĩnh vực then chốt: phát triển nguồn nhân lực thông qua cấp học bổng du học; hội nhập kinh tế, chú trọng vào cải cách hạ tầng và chính sách. Theo đó, Úc sẽ cấp 245 học bổng sau đại học và khoảng 80 suất học bổng nghiên cứu sinh cho Việt Nam trong năm 2011-2012.

{iarelatednews articleid='2502,705,697'}

Dự toán ngân sách 2011-2012 của Úc do Bộ trưởng Ngân khố Wayne Swan công bố mới đây chú trọng khai thác vai trò ngày càng quan trọng của Châu Á trong nền kinh tế thế giới. Dự toán mới dự định tăng viện trợ nước ngoài từ mức 0.33% lên 0.35% tổng thu nhập quốc dân (GDP), tương đương 4,8 tỉ đô-la, tăng thêm gần 500 triệu đô-la so với trước đây. Nguồn viện trợ này chủ yếu dành cho các nước láng giềng của Úc, trong đó có Việt Nam.

Liên tiếp những năm gần đây, Việt Nam luôn là một trong những nước đứng đầu danh sách nhận viện trợ từ Úc.

Trong năm tài khóa 2009-2010, Úc đã viện trợ cho Việt Nam 131,9 triệu đô-la. Theo dự toán, con số này sẽ là 127,4 triệu trong năm tài khóa 2010-11 và 137,9 triệu đô-la trong giai đoạn 2011-2012.

 
 

Theo đánh giá của chính phủ Úc, Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng tốt cũng như kết quả hết sức khả quan trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo trong những thập niên qua, với tỉ lệ đói nghèo giảm từ 58% năm 1993 xuống còn 12,3% năm 2009.

Tuy nhiên, theo nhận định của chính phủ Việt Nam, các nhà tài trợ và giới đầu tư thì hạ tầng cơ sở yếu kém, sự thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao và những bất cập về thể chế vẫn là những cản trở lớn đối với việc duy trì mức tăng trưởng cao với Việt Nam.

Vì vậy, chiến lược viện trợ của Úc dành cho Việt Nam trong giai đoạn 2010-2015 sẽ tập trung vào ba lĩnh vực then chốt: phát triển nguồn nhân lực thông qua cấp học bổng du học; hội nhập kinh tế, chú trọng vào cải cách hạ tầng và chính sách; và tăng phát triển bền vững môi trường trong các lĩnh vực như nước sạch, vệ sinh, biến đổi khí hậu và nghiên cứu nông nghiệp.

Cụ thể, trong lĩnh vực giáo dục, Úc sẽ cấp 245 học bổng sau đại học và khoảng 80 suất học bổng nghiên cứu sinh cho Việt Nam trong năm 2011-2012 nhằm giúp Việt Nam nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt ở bậc đại học bởi chính phủ Úc nhận định rằng, việc cải thiện chất lượng nguồn nhân lực là một yếu tố hết sức quan trọng giúp Việt Nam thoát khỏi vị thế một nền kinh tế sản xuất có chi phí thấp và thu nhập thấp.

Ngoài ra, Úc còn dành nhiều chính sách ưu đãi nhằm giúp đỡ Việt Nam trong việc phát triển kinh tế cũng như chú trọng vào việc phát triển hạ tầng giao thông, ứng phó với những tác động do biến đổi khí hậu và tăng cường khả năng tiếp cận với các nguồn nước sạch đối với các vùng nông thôn của Việt Nam.

Theo GLN Center - Bayvut
 

Từ khóa :
du học , Úc , học bổng , giáo dục
Việt Nam tiếp tục được ưu tiên nhận viện trợ giáo dục từ Úc
Chủ đề : Du học Châu Úc
Tin khác