Trên tay iPhone 4S

Điện thoại

Theo Tinhte

iPhone 4S vẫn rất tuyệt vời như iPhone 4, máy cứng cáp và chắc chắn, màn hình đẹp và mịn, phản ứng của máy rất tốt.


Theo Tinhte
Từ khóa :
Trên tay iPhone 4S
Tin khác