25 trường Đại học có kiến trúc đẹp và nổi tiếng nhất thế giới.

Du học

(GDVN) - Không chỉ có chất lượng giáo dục tốt, những ngôi trường này còn nổi tiếng bởi kiến trúc đẹp và độc đáo  nhất thế giới.

1.Kyoto University
2.University of Hong Kong

3. Harvard University, United States
4. University of Cambridge, United Kingdom
5. Yale University, United States
6. UCL (University College London)
7. Imperial College London
8. University of Oxford, United Kingdom
9. University of Chiacago, United States
10. Princeton University, United States
11.Massachusetts Institute of Technology (mit), United States
12. California Institute of Technology (caltech)
13. Columbia University, United States
14. University of Pennsylvania, United States
15. Johns Hopkins University, United States
16. Duke University, United States
17. Cornell University, United States
18. Stanford University, United States
19. Australian National University
20. McGill University, Canada
21. University of Michigan, United States
22. ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology)
23. University of Edinburgh
24. University of Tokyo
25. King’s College London
Từ khóa :
London , Học viện Kỹ thuật Massachusetts , Hồng Kông , Columbia , Stanford , Đại học Harvard , Oxford , Đại học Princeton , du học , giáo dục Việt Nam.
25 trường Đại học có kiến trúc đẹp và nổi tiếng nhất thế giới.
Chủ đề : GÓC KHÁM PHÁ DU HỌC SINH
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác