Chương trình học bổng Thạc sĩ Tin học tại Anh

Du học

Chương trình học bổng sẽ cung cấp khoảng 10 học bổng Thạc sĩ cho năm học 2012 – 2013.The University of Edinburgh


Học bổng du học


Đất nước; Anh

Trường học: University of Edinburgh

Trình độ: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Tin học

Đối tượng: Tất cả các sinh viên Quốc tế

Sơ lược về học bổng:

• Chương trình học bổng sẽ cung cấp khoảng 10 học bổng Thạc sĩ cho năm học 2012 – 2013

• Mỗi học bổng trị giá khoảng £1000 và chỉ có giá trị trong 1 năm học

Điều kiện tham gia:

• Chương trình học bổng dành cho các ứng viên Quốc tế (không bao gồm EU) với điều kiện được chấp nhận cho chương trình Thạc sĩ toàn thời gian

• Học bổng được trao dựa trên các tiêu chí về thành tích học tập.

• Các ứng viên phải có bằng tiêu chuẩn lại 1 UK hoặc văn bằng danh dự 2:1 ở trình độ đại học hoặc các bằng Quốc tế tương đương.

Hình thức đăng kí: Online

Hạn chót đăng ki: Ngày 2 tháng 2 năm 2012
Từ khóa :
du học , du học anh , học bổng du học
Chương trình học bổng Thạc sĩ Tin học tại Anh
Chủ đề : HỌC BỔNG DU HỌC
Tin khác