Học bổng cao học tại Áo

Du học

Chương trình học bổng PhD dành cho các sinh viên mang quốc tịch Việt Nam có nguyện vọng học tập và làm việc tại các trường đại học ở Áo năm học 2012 – 2013.Học bổng du học


Lĩnh vực nghiên cứu:

Khoa học tự nhiên

Khoa học kỹ thuật

Y Dược, Nông lâm nghiệp,Thú y

Khoa học xã hội, Luật và Kinh tế học

Cấp độ: Cao học

Nhà cung cấp: Phòng hợp tác quốc tế về Giáo dục và Nghiên cứu Vương quốc Áo (OeAD-GmbH) và Phòng Phát Triển Giáo Dục quốc tế Việt Nam trực thuộc Bộ Giáo Dục Đào Tạo nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (VIED)

Đất nước: Áo

Thời gian : 9 tháng (Tuy nhiên có thể mở rộng ra 36 tháng nếu có thể)

Điều kiện:

a) Cao học đang theo đuổi chương trình PhD tại 1 trường đại học ở Việt Nam

b) Cao học có đầy đủ điều kiện phẩm chất cho chương trình PhD tại Áo

c) Đã tốt nghiệp, đang tham gia chương trình Thạc sĩ Áo-Việt

1 lá thư chấp nhận từ 1 giáo sư hướng dẫn Áo là điều kiện tiên quyết cho đơn đăng ký thành công.

Chứng minh sự thông thạo tiếng Anh/ hay Đức.

Đơn đăng ký dở dang và những ai không đáp ứng được yêu cầu sẽ bị loại.

Lưu ý: Tối đa 35 tuổi (sinh sau ngày 1/10/1976) hoặc tối đa 5 năm kể từ ngày lấy bằng Thạc sĩ.

Mô tả học bổng:

Dựa trên Hiệp định được ký kết giữa Phòng hợp tác quốc tế về Giáo dục và Nghiên cứu Vương quốc Áo và Phòng Phát Triển Giáo Dục quốc tế Việt Nam trực thuộc Bộ Giáo Dục Đào Tạo nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, OeAD trân trọng cam kết thực hiện trao tặng các học bổng dành cho sinh viên Việt Nam có nguyện vọng theo học và làm việc tại các trường đại học Áo.

Số lượng: 10 học bổng

Cách thức đăng ký: trực tuyến tại www.scholarships.at

Các hồ sơ kèm theo cũng sẽ được tải lên tại www.scholarships.at

Hạn chót đăng ký học bổng: 31. 1. 2012

Từ khóa :
du học , thạc sĩ , cao học , du học áo ,
Học bổng cao học tại Áo
Chủ đề : HỌC BỔNG DU HỌC
Tin khác