Học bổng du học nghiên cứu

Du học

Nhanh tay đăng ký để được cung cấp các suất học bổng nghiên cứu thuộc các lĩnh vực: Sức khỏe, tâm lí, phương pháp định lượng

Học bổng du học

Đất nước: Anh

Trình độ: Nghiên cứu

Chuyên ngành: Sức khỏe, Tâm lí, Phương pháp Định lượng

Đơn vị cung cấp học bổng: The Economic and Social Research Council (ESRC’s)

Đối tượng: Tất cả các ứng viên Quốc tế

Sơ lược về học bổng:

• Đại học Lancaster là một trong các đơn vị đóng góp công sức vào việc xây dựng ESRC’s North West
Doctoral Training Centre (NWDTC).

• Một số lượng lớn các học bổng, các khoản tài trợ học phi được trao cho các ứng viên có nguyện vọng
theo học một lĩnh vực được bào trợ bởi ESRC’s ở Lancaster, Liverpool hoặc Manchester.

• Một số học bổng được dành riêng cho các ứng viên tìm kiếm sự giám sát chung trên hai hoặc nhiều tổ chức đối tác.


Lancaster University

Điều kiện tham gia:

• Khoa Sức khỏe và Dược phẩm dưới sự tài trợ của The Economic anh Social Reasearch Council (ESRC’s) cung cấp học bổng nghiên cứu cho sinh viên thuộc các lĩnh vực: i) Sức khỏe và Tâm lí, ii) phương pháp định lượng

• Các ứng viên về lĩnh vực Sức khỏe và Tâm lí phải là công dân Anh hoặc EU. Học viên nghiên cứu Phương pháp Định lượng có thể đến từ bất kì quốc gia nào.

Hình thức đăng kí: Online

Hạn chót: 2 tháng 2 năm 2012

Từ khóa :
học bổng , du học , học bổng nghiên cứu
Học bổng du học nghiên cứu
Chủ đề : HỌC BỔNG DU HỌC
Tin khác