4 dịch vụ giáo dục đại học được sử dụng ngân sách nhà nước

Giáo dục 24h

Ngọc Quang

(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Ngành đào tạo phục vụ sự nghiệp an ninh quốc phòng được sử dụng kinh phí bằng ngân sách nhà nước. ảnh: Đỗ Quyên.

Theo đó, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo gồm có:

1- Dịch vụ giáo dục mầm non và phổ thông;

2 - Dịch vụ giáo dục trung cấp sư phạm và cao đẳng sư phạm;

3- Dịch vụ giáo dục đại học;

4- Dịch vụ giáo dục thường xuyên;

5- Nhóm dịch vụ khác.

Trong đó, hoạt động giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trong nhà trường cấp giáo dục mầm non; hoạt động dạy học các môn học bắt buộc và tự chọn trong Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành cấp giáo dục phổ thông được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí thực hiện.

Các hoạt động giáo dục trong trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, dự bị cũng được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí thực hiện.

Những dịch vụ giáo dục đại học được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí thực hiện gồm:

1- Đào tạo trình độ đại học đối với các ngành sư phạm, chuyên ngành Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, các chuyên ngành: Lao, Phong, Tâm thần, Giám định pháp y, Pháp y tâm thần và Giải phẫu bệnh, những ngành khó tuyển, ngành trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, ngành khoa học cơ bản;

2- Đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đối với các chuyên ngành: Lao, Phong, Tâm thần, Giám định pháp y, Pháp y tâm thần và Giải phẫu bệnh, những ngành khó tuyển, ngành trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, ngành khoa học cơ bản.

Ngoài ra, hoạt động giảng dạy lý thuyết và thực hành ở trên lớp và tổ chức thực tập, nghiên cứu khoa học thuộc trình độ trung cấp sư phạm và cao đẳng sư phạm; chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ thuộc giáo dục thường xuyên... cũng được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí thực hiện.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm bảo đảm đủ ngân sách để thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công quy định theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

Ngọc Quang
Từ khóa :
danh mục dịch vụ sự nghiệp công , danh mục đào tạo sử dụng ngân sách nhà nước , giáo dục đại học
4 dịch vụ giáo dục đại học được sử dụng ngân sách nhà nước
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
Thanh Hà
0

Những ngành đào tạo được bao cấp bằng NSNN phải là những ngành cung cấp hàng hóa công cộng cho xã hội. Những ngành này không có môi trường cạnh tranh về chất lượng trên thị trường giáo dục quốc tế, do đó cần phải có cơ chế quản lí đặc biệt. Trải qua nhiều thập kỉ sông trong cơ chế tập trung, bao cấp cho chúng ta thấy những đối tượng thuộc diện đào tạo bằng NSNN thường quan tâm nhiều đến bằng cấp, ít quan tâm đến chất lượng dịch vụ GD-ĐT. Bởi vì ngạch bậc lương trong khu vực nhà nước chủ yếu bị chi phối với bằng cấp và thâm niên công tác. Khi đánh giá trình độ của con người luôn lấy văn bằng, chúng chỉ làm thước đo. Trình độ không liên quan đến năng suất lao động, hiệu quả công việc, tài năng và sự cống hiến.

Phạm Bằng
0

Thiết nghĩ ngân sách cũng nên trợ cấp thêm cho đào tạo ngành luật. Đây là ngành rất quan trọng đối với mỗi quốc gia nên cần khuyến khích thêm

Xem thêm bình luận
Tin khác