Bộ Giáo dục yêu cầu cán bộ chấm thi không được cung cấp thông tin

Giáo dục 24h

Thùy Linh

(GDVN) - Bộ GD&ĐT yêu cầu cán bộ chấm thi quốc gia giữ bí mật, không được cung cấp thông tin về hoạt động của Ban chấm thi và nội dung bài làm của thí sinh.

Bộ GD&ĐT có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác chấm thi, giữ bí mật không được cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Chấm thi và nội dung bài làm của thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia 2016.

Theo đó, Bộ GD&ĐT đề nghị các Chủ tịch Hội đồng thi tiếp tục chỉ đạo, tổ chức chấm thi và công bố kết quả thi đúng quy chế, bảo đảm thời gian quy định, nhất là bảo đảm tính khách quan, sự chính xác và công bằng giữa các Hội đồng thi, trong đó lưu ý các quy định về công tác chấm thi và công bố kết quả thi. Cụ thể: 

Bộ Giáo dục yêu cầu cán bộ chấm thi không được cung cấp thông tin chấm thi (Ảnh: Thùy Linh)

Đối với công tác chấm thi, Bộ GD&ĐT yêu cầu Chủ tịch Hội đồng thi chỉ đạo trực tiếp việc làm phách và bảo đảm an toàn, bảo mật của số phách; Tổ chức nghiên cứu, thảo luận kỹ về đáp án, hướng dẫn chấm, biểu điểm; thực hiện nghiêm túc quy định chấm chung để thống nhất trong chấm thi.

Các Hội đồng thi thực hiện nghiêm các quy định trong chấm thi như: quy trình chấm hai vòng độc lập và tại hai phòng chấm riêng biệt; Thực hiện chấm kiểm tra ít nhất 5% số lượng bài thi của mỗi môn thi, theo cùng tiến độ chấm của Ban Chấm thi; Thực hiện đúng các quy định về cách ghi điểm và quy điểm;

Các cán bộ chấm thi phải giữ bí mật, không được cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Chấm thi và nội dung bài làm của thí sinh, ngoài các báo cáo chính thức của Ban Chấm thi.

Các Hội đồng thi thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác thanh tra, kiểm tra và hoàn thành việc chấm thi và lên điểm trước ngày 20/7.

Đối với công tác công bố kết quả thi, Các Hội đồng thi phải chuẩn bị tốt hạ tầng công nghệ thông tin, nhất là hệ thống máy chủ và đường truyền; làm việc với các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, ưu tiên đường truyền cho việc công bố kết quả thi, bảo đảm không xảy ra nghẽn mạng khi công bố kết quả thi;

Chậm nhất vào ngày 20/7 dữ liệu kết quả chấm thi của Hội đồng thi phải được cập nhật vào Hệ thống phần mềm quản lý thi THPT quốc gia.

Bộ GD&ĐT lưu ý các Hội đồng thi công bố kết quả sau khi đã hoàn thành việc đối sánh giữa kết quả thi lưu tại Hội đồng thi với kết quả thi được cập nhật vào Hệ thống quản lý thi THPT quốc gia.

Thùy Linh
Từ khóa :
thi quốc gia , chấm thi , coi thi , kết quả , cập nhật , lên điểm
Bộ Giáo dục yêu cầu cán bộ chấm thi không được cung cấp thông tin
Chủ đề : Thi quốc gia 2016
Bình luận
Hatbuihong
0

Nếu các HĐCT thực hiện đúng quy chế chấm thi của bộ, khi hội đồng chấm chưa tổng kết, thì ngoài lãnh đạo HĐCT, các giám khảo biết được gì nhiều về chất lượng bài làm và kết quả tổng quát các môn thi của thí sinh, cần gì phải yêu cầu giám khảo phải bí mật ?

Hồng Nguyễn
1

cần phải bảo mật tuyệt đối

Nguyễn Doanh Hòa
0

"Các cán bộ chấm thi phải giữ bí mật, không được cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Chấm thi và nội dung bài làm của thí sinh, ngoài các báo cáo chính thức của Ban Chấm thi". Chính vì điều này mà khi có kiểu làm khác đáp án mà mỗi nơi xử lý một khác. Ví dụ môn toán, nếu học sinh sử dụng máy tính để tính tích phân (không có biến đổi) thì các cụm thi xử lý khác nhau, theo tôi biết lệch nhau tới nửa điểm.

Trần Sơn
1

Đúng là phải thế, không để kết quả kỳ thi lại "nhảy múa" như năm trước!

Xem thêm bình luận
Tin khác