Các tiêu chí công nhận Đại học đạt chuẩn quốc gia

Giáo dục 24h

Phương Thảo

(GDVN) - Bộ GD&ĐT vừa công bố Dự thảo quy định chuẩn quốc gia với trường đại học. Theo đó, trường muốn đạt chuẩn quốc gia phải có 75% sinh viên hài lòng về chương trình

Bộ G&ĐT vừa công bố Dự thảo thông tư quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học (không áp dụng đối với những trường có 100% vốn đầu tư nước ngoài và các trường cao đẳng do từ 1/7 tới, khi Luật giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực, các trường cao đẳng không còn là cơ sở giáo dục đại học mà chuyển thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp).

Ngoài ra, muốn đạt chuẩn quốc gia các cơ sở giáo dục đại học phải cần ít nhất 80% cơ quan sử dụng lao động hài lòng về chất lượng sinh viên tốt nghiệp.

Đại học Quóc gia Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa Website Đại học QG HCM.

Tiêu chí nữa, các trường phải đảm bảo diện tích đất tối thiểu 25 m2 mỗi sinh viên, diện tích xây dựng bình quân tối thiểu là 9 m2 mỗi sinh viên, trong đó diện tích phục vụ học tập ít nhất là 6 m2 trên mỗi sinh viên. Các công trình xây dựng phù hợp với ngành nghề đào tạo.

Giảng viên cơ hữu phải đảm nhận giảng dạy 75% khối lượng kiến thức của chương trình đào tạo, phần còn lại do các giảng viên thỉnh giảng có đầy đủ năng lực đảm nhiệm.

Để đảm bảo chất lượng đào tạo, tỷ lệ sinh viên trên giảng viên cơ hữu không quá 8 người đối với ngành nghệ thuật, thể thao; không quá 10 người đối với ngành y dược và 20 người đối với các nhóm ngành khác.

Các trường đại học phải đảm bảo 10 tiêu chuẩn (Sứ mạng và mục tiêu; Tổ chức và quản lý; Cơ sở vật chất và thiết bị; Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên; Hoạt động đào tạo; Hoạt động khoa học công nghệ; Tự chủ tài chính; 

Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục; Kết quả xếp hạng; Sự hài lòng của sinh viên và cơ quan sử dụng lao động) nếu muốn được công nhận là trường chuẩn quốc gia. Đầu tiên là sứ mạng và mục tiêu phải được xác định rõ ràng, phù hợp với quy định phân tầng các cơ sở giáo dục đại học.

Cơ chế tổ chức phải phù hợp với nghị định về đại học quốc gia và việc tuyển dụng cán bộ, giảng viên phải được công khai, minh bạch.

Cơ sở giáo dục đại học được công nhận đạt chuẩn quốc gia sẽ khẳng định được vị thế và thương hiệu trong hệ thống các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam, hướng tới hội nhập với các cơ sở giáo dục đại học của các nước trong khu vực và trên thế giới.

Dự kiến có hai quy trình đánh giá, công nhận cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc gia:

+ Phương án 1: Tổ chức đánh giá được giao nhiệm vụ công nhận đạt chuẩn quốc gia.

+ Phương án 2: Bộ GD&ĐT công nhận cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc gia trên cơ sở kết quả đánh giá của một tổ chức được giao nhiệm vụ.

Bộ GD&ĐT cho biết, yêu cầu xây dựng Chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học là một trong những nhiệm vụ và nội dung quản lý nhà nước về giáo dục đại học đã được quy định cụ thể trong Luật Giáo dục đại học.

Phương Thảo
Từ khóa :
Đại học đạt chuẩn quốc gia , Dự thảo , Bộ GD&ĐT , đại học , cao đẳng , giáo dục nghề nghiệp.
Các tiêu chí công nhận Đại học đạt chuẩn quốc gia
Chủ đề : Kỳ thi Quốc gia 2015
Chủ đề : Đổi mới giáo dục phổ thông
Chủ đề : TỰ CHỦ ĐẠI HỌC
Bình luận
nguyenvietthang
0

Bộ GD quá nhiều công chức phòng giấy hay sao mà cứ nay vẽ cái này, mai vẽ cái kia thế nhỉ! Liệu Chính phủ có nên đưa Bộ GD vào tầm ngắm để giảm biên cho xã hội, cho giáo viên và học sinh được nhờ không?

Thanh Bình
3

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì Bằng ĐH của các cơ sở đào tạo khác nhau và giữa các hệ đào tạo khác nhau là có giá trị như nhau. Thử hỏi bằng ĐH của một trường ĐH đạt chuẩn quốc gia với một trường ĐH chưa đạt chuẩn quốc gia nếu làm việc ở khu vực nhà nước thì hoàn toàn được xếp ngạch bậc lương như nhau. Trong điều kiện chưa đổi mới chế độ công vụ, công chức thì quy định trường ĐH đạt chuẩn quốc gia không có ý nghĩa thiết thực trong các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập và DNNN.

Lê Minh
1

Chuẩn đưa ra cao hơn quy định tại Thông tư 57 và Quy hoạch mạng lưới các trường đại học tại Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg ngày 26/6/2013. Như vậy liệu có khả thi không (nhất là quy định về diện tích sàn) hay chỉ làm rối thêm. Yếu tố then chốt của một trường đại học là giảng viên, chương trình, tài liệu có chất lượng, tiên tiến, sát thực. Vì vậy nên tập trung tìm giải pháp cho các yếu tố này, thay vì cứ ngồi phòng giấy vẽ ra các quy định chồng chéo nhau.

Trọng Thuần
4

Vớ vẩn. Đại học không đạt chuẩn quốc gia thì đạt chuẩn gì đây trời. Cha mẹ đẻ ra con mà không công nhận đạt chuẩn con mình. Thật khôi hài

Xem thêm bình luận
Tin khác