Chi tiết lộ trình dự kiến áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới

Giáo dục 24h

Linh Hương

(GDVN) - Chính phủ cho rằng việc giãn tiến độ 1 năm sẽ có thêm thời gian dành cho việc biên soạn, thẩm định, thực nghiệm các chương trình môn học...

Theo yêu cầu của Nghị quyết 88, từ năm học 2018-2019, bắt đầu triển khai áp dụng chương trình và sách giáo khoa mới theo hình thức cuốn chiếu đối với mỗi cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Cụ thể:

Năm học

Các lớp tiến hành thực nghiệm

Các lớp bắt đầu áp dụng

Trước 2018-2019

Lớp 1, lớp 6 và lớp 10

 

2018-2019

Lớp 2, lớp 7 và lớp 11

Lớp 1, lớp 6 và lớp 10

2019-2020

Lớp 3, lớp 8 và lớp 12

Lớp 2, lớp 7 và lớp 11

2020-2021

Lớp 4, lớp 9

Lớp 3, lớp 8 và lớp 12

2021-2022

Lớp 5

Lớp 4, lớp 9

2022-2023

 

Lớp 5

Tuy nhiên, căn cứ tình hình xây dựng chương trình, sách giáo khoa mới và chuẩn bị điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục phổ thông trên phạm vi toàn quốc đến tháng 9 năm 2017, Tờ trình số 408/TTr-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ gửi tới Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội về tình hình thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết 88 nêu rõ: 

Có thể thấy nếu triển khai theo lộ trình trên thì chất lượng chương trình, sách giáo khoa mới cũng như điều kiện về nhân lực và cơ sở vật chất, kỹ thuật để dạy học theo chương trình, sách giáo khoa mới chưa bảo đảm.

Do đó việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa khó đảm bảo thành công và khó nhận được sự đồng thuận, yên tâm của xã hội.

Vì vậy, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội xem xét, cho phép giãn tiến độ 1 năm;

Tức là, thời gian bắt đầu triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới theo hình thức cuốn chiếu ở mỗi cấp học trên phạm vi toàn quốc đối với cấp tiểu học từ năm học 2019-2020, đối với cấp trung học cơ sở từ năm học 2020-2021 và đối với cấp trung học phổ thông từ năm học 2021-2022.

Cụ thể:

Năm học

Các lớp tiến hành thực nghiệm

Các lớp bắt đầu áp dụng

2018-2019

Lớp 1

 

2019-2020

Lớp 2 và lớp 6

Lớp 1

2020-2021

Lớp 3, lớp 7 và lớp 10

Lớp 2 và lớp 6

2021-2022

Lớp 4, lớp 8 và lớp 11

Lớp 3, lớp 7 và lớp 10

2022-2023

Lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Lớp 4, lớp 8 và lớp 11

2023-2024

 

Lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Theo phương án nêu trên, Chính phủ cho rằng sẽ có thêm thời gian dành cho việc: 

- Biên soạn, thẩm định, thực nghiệm các chương trình môn học;

- Biên soạn, thẩm định, thực nghiệm sách giáo khoa mới;

- Bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ giáo viên về phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa theo định hướng phát triển năng lực người học;

Giáo sư Trần Hồng Quân: "Quan trọng nhất là phải chuẩn bị tốt đội ngũ giáo viên"

- Đào tạo giáo viên dạy các môn học mới, chưa có trong chương trình hiện hành;

- Rà soát, sắp xếp, điều chỉnh, bổ sung cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện có của các cơ sở giáo dục phổ thông;

- Bảo đảm sự tham gia và cạnh tranh công bằng giữa các tổ chức, cá nhân tham gia biên soạn sách giáo khoa, góp phần thực hiện tốt chủ trương một chương trình, nhiều sách giáo khoa.

Mặt khác, trong Tờ trình, Chính phủ nêu rõ, trong phương án mới, tổng thời gian hoàn thành việc triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới (5 năm) không thay đổi so với phương án nêu tại Nghị quyết 88 và Quyết định 404.

Nhưng theo từng năm học, số lớp học ở một cấp học áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới sẽ tăng dần, đến năm thứ 5 thì tất cả các lớp học ở cả ba cấp học mới áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới. 

Linh Hương
Từ khóa :
chương trình , sách giáo khoa , lộ trình , vật chất kỹ thuật , năng lực người học
Chi tiết lộ trình dự kiến áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới
Chủ đề : Giáo dục phổ thông mới
Bình luận
SV67(K12)-ĐHTH Hà Nội
3

Đọc các ý kiến của nhà giáo Phạm Toàn, tôi tâm đắc nhất nội dung sau: "... nhà giáo dục, vì sứ mệnh luôn luôn nhắc nhở không được làm liều. Không được viết sách giáo khoa vì tiền, vì danh vọng hão. Không được công bố sách giáo khoa khi chưa thực nghiệm kỹ – đem dùng theo lối cuốn chiếu thì kỹ sao được hả Giời? Các nhà soạn sách giáo khoa phải trình ra đủ bộ rồi mới được phép đem dùng. Ngược lại sẽ là thiếu phẩm tính của nhà giáo dục". Riêng tôi, xin khẳng định ngắn gọn một điều: " Những người hăng hái thực hiện cuộc CCGD lần thứ 5 không phải vì sự phát triển ngành giáo dục mà chỉ nhằm được hưởng lợi nhuận lớn từ việc biên soạn và xuất bản SGK mới mà thôi !

"ĐỒNG NGHIỆP"
1

Chương trình tổng thể đang đi chệch hướng: "Đổi mới căn bản toàn diện" mà Đảng đã đề ra!

Ngộ Dân
2

Cải cách chỉ là mục đích cho mấy ông "to" trên ngành hưởng lợi là chính?... Ngày xưa chỉ A...B...C...mà đào tạo sản sinh ra bao nhiêu nhân tài, anh hùng cho đất nước còn bây giờ gần 40 năm cải cách đi đi lại lại...chả thấy gì? Chỉ thấy các cháu mệt thêm, sách GK thì chả ra cái gì, môi trường GD thi ngày càng thụt lùi...Tôi cho những Nhà giáo tâm huyết và lớp giáo viên yêu nghề!!!

Phạm Toàn
5

Đoạn 7 (tiếp nữa) Sau hết, là nhà giáo dục, vì sứ mệnh luôn luôn nhắc nhở không được làm liều. Không được viết sách giáo khoa vì tiền, vì danh vọng hão. Không được công bố sách giáo khoa khi chưa thực nghiệm kỹ – đem dùng theo lối cuốn chiếu thì kỹ sao được hả Giời? Các nhà soạn sách giáo khoa phải trình ra đủ bộ rồi mới được phép đem dùng. Ngược lại sẽ là thiếu phẩm tính của nhà giáo dục! Kết luận Có lẽ chẳng cần viết thêm lời kết luận nữa, vì đã kết luận theo lối cuốn chiếu rồi mà! Xin cám ơn bạn đọc đã kiên nhẫn theo dõi. Phạm Toàn

Phạm Toàn
3

Đoạn 7 (tiếp) Trong việc viết lách, ở đời này có ít nhất mấy kiểu viết. Sướng nhất là làm thơ – nhà thơ nói chuyện chủ yếu là nói một mình cho riêng mình, nên chẳng cần xã hội thích hay không thích. Nhà thơ Pháp Philippe Souppault cả đời ngây ngô “Kỳ lạ nhất hạng trong những gì kỳ lạ, ô hay, mặt trời lặn đằng Tây” – ai thích thì thích, ai không thích thì đừng đọc. Sướng thứ nhì là viết tiểu thuyết. Dù nhà tiểu thuyết đã hướng ngoại nhiều hơn nhà thơ, song việc giao tiếp với công chúng vẫn chưa phải mục đích duy nhất của nhà văn. Vì lẽ đó mà nhà văn tồi vẫn viết và số phận công trình của đời mình… đến đâu hay tới đó! Khổ nhất và cũng thú vị nhất là viết sách giáo khoa, mặc dù phẩm chất một nhà viết sách giáo khoa phải bao trùm ba nhà trong một nhà – nhà văn hóa, nhà giáo dục, và nhà thơ. Là nhà thơ, để con tằm ấy đủ tình yểu và can đảm nhả những sợi tâm hồn tốt đẹp nhất thanh sạch nhất cho trẻ em. Là nhà văn hóa, để cuốn sách giáo khoa cũng sẽ đẹp như một bức tranh và từ những trang sách hồng nằm mơ màng ngủ ấy (“nói” như Trịnh Công Sơn) cũng vang lên tiếng nhạc, cũng thấp thoáng điệu múa, vai chèo … và cả tiếng vi vu con diều trên cả những cánh đồng dù đang nhiễm độc nhiễm mặn vì đó là cánh đồng của mơ tưởng – mơ tưởng vào khung cảnh văn hóa dân tộc. Sau hết, là nhà giáo dục, vì sứ mệnh luôn luôn nhắc nhở không được làm liều. Không được viết sách giáo khoa vì tiền, vì danh vọng hão.

Phạm Toàn
5

Đoạn 7 5. Tử huyệt thứ ba của Cải cách Giáo dục Việt Nam Tử huyệt thứ ba là tính thiếu hệ thống trong thực thi mà rõ nhất là không hệ thống nào – cả Công nghệ GD, cả CT-2000 và cả VNEN – đều không trình ra xã hội được trọn vẹn bộ chương trình và sách giáo khoa thể hiện lý tưởng của chương tình đã được rao giảng. Công nghệ Giáo dục, cho tới nay, đã ngót nghét bốn chục năm, vẫn chưa hoàn thiện chương trình và hoàn toàn thiếu sách. Tại Hội thảo Giáo dục Việt Nam 2017, ông Trần Kiều tuyên bố khá dễ dãi là chỉ có Chương trình tổng thể 2017 của giáo sư Nguyễn Minh Thuyết là có đầy đủ các thứ, và là “lần đầu tiên” nữa chứ! CTTT hứa hẹn tháng 10 năm 2017 công bố chương tình. Hôm nay khi viết bài này, tờ lịch chỉ mồng 2 tháng 10. Tôi dám thách tháng 12 náy công bố đủ chương trình cho xã hội phản biện đấy. Chưa nói đến sách của CTTT. Tôi dám thách làm đến đâu hòm hòm thì đưa dần lên mạng coi! Tôi thách đấy!

Phạm Toàn
5

Đoạn 6 4. Tử huyệt thứ hai của Cải cách Giáo dục Việt Nam Đã không có tư tưởng, lại không có năng lực kỹ thuật hóa một tư tưởng nào đó tạm chấp nhận là hay, đó là tử huyệt thứ hai của các nhà CCGD nước Việt hôm nay. Xin mạo muội nói luôn: Hồ Ngọc Đại là người duy nhất trong nửa thế kỷ qua đã kiên trì một tư tưởng CCGD có tên gọi gây khó chịu cho những ai không tìm hiểu cặn kẽ: Công nghệ giáo dục. Cùng với tư tưởng cải cách mang tên Công nghệ Giáo dục, Hồ Ngọc Đại có một đóng góp hết sức quan trọng: dùng thực nghiệm Giáo dục như cái van an toàn trước khi đưa ra cho toàn thể dân số học sinh. Tiếc rằng Hồ Ngọc Đại cũng rơi vào tử huyệt thứ ba sắp nói bên dưới đây, khiến cho những người không hiểu đã bị những người thiếu thiện chí đánh lừa, gọi thực nghiệm là nuôi chuột bạch! Thực ra, nếu như thực nghiệm của Hồ Ngọc Đại có “làm hại” lứa học sinh đầu tiên như Ngô Bảo Châu, Nguyễn Lân Hiếu, Từ Phương Thảo, Hà Việt Anh, Nguyễn Thị Bạch Yến … [4] thì cũng còn hơn là các Chương Trình năm 2000 và VNEN cả gan đè cả triệu trẻ em ra bắt dùng sách ngay theo lối “cuốn chiếu”!

Phạm Toàn
3

Đoạn 5 *tiếp) Đặc biệt hình thức mỗi trường học có một nhà in của Freinet có thể áp dụng ở mỗi lớp học để học sinh thấy bài học do mình tạo được đem in và trao đổi với sản phẩm in của các lớp trong cùng trường cũng có giá trị ngang bài học có sẵn trong sách giáo khoa. Nói thực lòng nhé: nó còn có giá trị hơn chán vạn cái “tích hợp” đang cãi nhau rùm beng mà chẳng thấy hình hài nó ra sao. Nước ta đã thiếu nhà tư tưởng Giáo dục thì người hậu thế nên biết cách học và tuyệt đối tránh học nhầm. Học Makarenko là một kiểu học nhầm. Ông ta là một ông quản giáo trại giam tuyệt vời, biết yêu thương học trò. Lý ra nên cho tất cả quản giáo cả nước học Makarenko thì lại định áp dụng rộng, và thất bại là cái cầm chắc trong tay từ khi chưa làm. Chỉ vì toàn thể thanh thiếu niên chiếm số đông tuyệt đối so với học trò trong Trại giam của Makarenko!

Xem thêm bình luận
Tin khác