Có nên ban hành quy chế mới giữa năm học?

Giáo dục 24h

Theo PLTPHCM

Việc Bộ GD&ĐT ban hành quy chế mới về đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT vào thời điểm giữa năm học sẽ gây không ít khó khăn cho giáo viên trực tiếp giảng dạy bộ môn.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành quy chế mới đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT. Việc ban hành quy chế mới vào thời điểm giữa năm học sẽ gây không ít khó khăn cho giáo viên trực tiếp giảng dạy bộ môn.

Học kỳ 1 đánh giá theo kiểu cũ, từ học kỳ 2 bắt đầu áp dụng quy chế mới. Như vậy mỗi học kỳ đánh giá theo một kiểu. Chắc chắn sẽ gây không ít khó khăn cho giáo viên bộ môn trong việc đánh giá, xếp loại học sinh cả năm. Chính vì thế, khi quy chế vừa mới ban hành nhiều giáo viên đã ngẩn ngơ không hiểu vì sao trong một năm học lại có đến hai cách đánh giá, xếp loại học sinh khác nhau.

Theo quy chế, môn giáo dục công dân sẽ đánh giá bằng nhận xét kết hợp với cho điểm. Kết quả nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống của học sinh không ghi vào sổ gọi tên và ghi điểm, mà được giáo viên môn giáo dục công dân theo dõi, đánh giá, ghi trong học bạ và phối hợp với giáo viên chủ nhiệm sau mỗi học kỳ tham khảo khi xếp loại hạnh kiểm. Vậy trong học bạ liệu có thay đổi hay không để có cột ghi đánh giá việc rèn luyện đạo đức của học sinh, nếu không thay đổi thì giáo viên bộ môn nhận xét ở chỗ nào trong học bạ?

Chúng ta đều biết học bạ lâu nay không có cột dành cho giáo viên bộ môn công dân nhận xét về việc rèn luyện đạo đức, chỉ có chỗ cho giáo viên chủ nhiệm nhận xét cuối năm mà thôi!

Một câu hỏi cũng cần đặt ra là liệu việc giáo viên bộ môn phê đạo đức của học sinh trong học bạ (phần dành cho nhận xét của bộ môn công dân) có khớp với việc đánh giá đạo đức của giáo viên chủ nhiệm từng học kì hay không? Hoặc nếu giáo viên chủ nhiệm nào muốn xếp loại đạo đức nhanh thì có dùng luôn kết quả đánh giá của môn giáo dục công dân?

Tóm lại, ban hành quy chế mới tiến bộ hơn, thay thế quy chế cũ là việc làm cần thiết, thế nhưng việc ban hành quy chế vào giữa năm học, không đợi được đến cuối năm học, liệu Bộ có vội vã chăng?

Theo PLTPHCM
Từ khóa :
ban hành quy chế , xếp loại , đánh giá , giáo viên , học bạ , học kỳ , rèn luyện , quy chế
Có nên ban hành quy chế mới giữa năm học?
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác