Đà Nẵng nghiêm cấm các trường tự đặt ra khoản thu trái quy định

Giáo dục 24h

Tấn Tài

(GDVN) - Giám đốc sở giáo dục, chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch thành phố nếu để xảy ra tình trạng lạm thu.

Ngày 29/9, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa có văn bản chỉ đạo sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân các quận, huyện nghiêm cấm các trường tự đặt ra các khoản thu trái quy định tại đơn vị mình.

Đà Nẵng nghiêm cấm các trường tự đặt ra khoản thu trái quy định. Ảnh: TT

Nếu trường nào để xảy ra tình trạng thu trái quy định, Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông và các trường trực thuộc Sở chịu trách nhiệm trước giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo.

Hiệu trưởng các trường từ Trung học cơ sở trở xuống chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

Lạm thu là do Hiệu trưởng, sao lại xóa bỏ Hội phụ huynh?

Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Công văn chỉ đạo cũng nêu rõ, không cho phép Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức vận động các khoản thu trái với quy định tại các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và các văn bản hướng dẫn của sở Giáo dục và Đào tạo.

Đồng thời, yêu cầu cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở, người đứng đầu các cơ sở giáo dục vi phạm.

Kịp thời hỗ trợ các trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các cơ sở giáo dục ở khu vực khó khăn, chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt, bảo đảm tất cả học sinh được đi học đầy đủ.

Để ngăn chặn tình trạng lạm thu đầu năm, một số phòng giáo dục trên địa bàn thành phố đã yêu cầu các trường học công khai niêm yết các khoản thu đầu năm.

Tấn Tài
Từ khóa :
lạm thu đầu năm học , trách nhiệm người đứng đầu , ban đại diện cha mẹ học sinh , Đà Nẵng
Đà Nẵng nghiêm cấm các trường tự đặt ra khoản thu trái quy định
Chủ đề : LẠM THU
Bình luận
Xuân Vi
5

Thu như vậy là vi phạm Mục 2,điều 35 khoản 4;5 Luật Phòng chống tham nhũng.Hiệu trưởng và những người quản lý trực tiếp khi bị đưa ra tòa sẽ hết đường chối cãi.

HanBanTư
3

Trường tiểu học có tỷ lệ giáo viên là 1,5 dạy hai buổi vẫn thu tiền học thêm buổi hai là sao hả các nhà giáo dục?

Xem thêm bình luận
Tin khác