Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Nguyễn Trung Trực
0

Kiến thức sơ sài, nếu như khoanh kiểu này chỉ cần 30 phút.

Mạnh Cường
1

40 câu/50 phút: Rất là thoải mái thời gian vì chỉ cần đọc và khoanh, không phải viết. Đề như năm nay môn sử sẽ có nhiều điểm cao.

Xem thêm bình luận
Tin khác