Đến năm 2020, sẽ đạt tỷ lệ khoảng 256 sinh viên/vạn dân

Giáo dục 24h

Xuân Trung

(GDVN) - Đây là mục tiêu trong Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo.


Bộ GD&ĐT vừa Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020, trong đó có nhiều mục tiêu chiến lược phát triển về thanh niên, học sinh, sinh viên.

Cụ thể, hàng năm, 90% thanh niên thuộc lứa tuổi học sinh, sinh viên được học nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước liên quan đến đời sống, học tập; Phấn đấu sau năm 2016, đạt trên 99%.

Ảnh mang tính chất minh họa.

Đến năm 2020, tỷ lệ đi học đúng độ tuổi ở trung học cơ sở là 95% và 80% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ học vấn trung học phổ thông hoặc tương đương; có 70% trẻ em khuyết tật được đi học.

Cũng theo đó, đến năm 2020, 80% thanh niên là học sinh được giáo dục hướng nghiệp; Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề nghiệp và đại học đạt khoảng 70%; Tỷ lệ sinh viên trên một vạn dân vào khoảng 256; Có ít nhất 80% thanh niên được trang bị kỹ năng sống, kiến thức bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình.

Trong chiến lược này Bộ GD&ĐT đặt mục tiêu đến năm 2020, tỷ lệ người biết chữ từ 15 tuổi trở lên đạt 98%, trong đó tỷ lệ người biết chữ độ tuổi 15 - 35 đạt trên 99%. Đảm bảo tỷ lệ người biết chữ bằng nhau giữa nam và nữ. Ưu tiên xóa mù chữ cho đối tượng nữ vùng khó khăn trong độ tuổi thanh niên.

Phấn đấu có 5% số cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước có trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên vào năm 2015 và đạt 30% vào năm 2020 (theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”.

Ngoài ra, vấn đề đào tạo nguồn nhân lực trẻ cũng được nghĩ tới, theo đó tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chú trọng bồi dưỡng năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; Kỹ năng thực hành, khả năng lập thân, lập nghiệp của học sinh, sinh viên; Xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ trên các lĩnh vực. Đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội.

Trong đó có nội dung, tổ chức hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên giúp học sinh, sinh viên có nhận thức, định hướng đúng đắn về lao động, nghề nghiệp, việc làm, thị trường lao động và cơ hội tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập. Thực hiện phân luồng cho học sinh sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở.


Xuân Trung
Từ khóa :
Giáo dục , giao duc , học sinh sinh viên , hướng nghiệp , nghề nghiệp , trình độ học vấn , mù chữ , thị trường lao động , giáo dục và đào tạo , quốc dân
Đến năm 2020, sẽ đạt tỷ lệ khoảng 256 sinh viên/vạn dân
Chủ đề : Nóng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác