Hà Giang đạt phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi

Giáo dục 24h

Thu Hòe

(GDVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo sắp có quyết định chính thức công bố tỉnh Hà Giang đạt phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.

Theo kết quả kiểm tra, khảo sát của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang trên toàn tỉnh tại thời điểm tháng 10/2011 về công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, kết quả khảo sát đã đáp ứng đúng, đủ những tiêu chuẩn đạt phổ cập theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể:

Gần 100% học sinh tiểu học ở Hà Giang đi học đúng độ tuổi

Số đơn vị cấp xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 là: 195/195, đạt tỉ lệ 100%. Số trẻ em 6 tuổi (sinh năm 2005) học lớp 1 năm học 2011-2012 là: 15200/15265, đạt tỉ lệ 99,57 %. Số trẻ em 11 tuổi (sinh năm 2000) hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2010-2011: 11357/13073, đạt tỉ lệ 86,87%. Số học sinh học 9 – 10 buổi/tuần là: 33187/76705, đạt tỉ lệ 43,26%.

Kết quả kiểm tra, khảo sát của đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo sát với kết quả báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang gửi về Bộ (Ảnh Thu Hòe)

Toàn tỉnh Hà Giang có 6466 giáo viên tiểu học, trong đó số giáo viên đạt chuẩn trở lên là 6465, đạt tỉ lệ 99,98%; số giáo viên có trình độ trên chuẩn: 2847, đạt tỉ lệ 44,03%. Tỉ lệ giáo viên/lớp đạt 1,34 (6466/4813).

Hệ thống trường tiểu học đã được xây dựng và phát triển, đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân. Toàn tỉnh có 184 trường tiểu học và 40 trường PTCS có lớp tiểu học, trong đó có 28 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, đạt 15,21%. Cơ sở vật chất, về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu của đổi mới phương pháp dạy học của cấp học.

Ông Nguyễn Viết Chuyên, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang trong chuyến công tác, kiểm tra chương trình Công nghệ tiếng việt 1 ở  trường Tiểu học Tam Sơn (Quản Bạ). (Ảnh Thu Hòe)

Kết quả này đối chiếu với Thông tư số 36/2009/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Hà Giang đã đủ những điều kiện để được công bố đạt chuẩn về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 tại thời điểm tháng 10 năm 2011.

Ngày 26/12, Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo  dục và Đào tạo do Tiến sĩ Phạm Ngọc Định, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học làm trưởng đoàn đã có chuyến công tác, làm việc tại tỉnh Hà Giang để kiểm tra tỷ lệ học sinh tiểu học đi học đúng độ tuổi.

Sau 4 ngày làm việc (từ 26/12 -30/12), đoàn kiểm tra đã làm việc với Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi của tỉnh Hà Giang, trực tiếp đến làm việc tại 10 huyện và TP Hà Giang, làm việc với 11 đơn vị cấp xã; dự giờ thăm lớp, khảo sát học sinh, kiểm tra cơ sở vật chất tại 17 trường tiểu học...

Phó Vụ trưởng, Vụ Giáo dục Tiểu học, Phạm Ngọc Định đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực trong công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi của giáo dục Hà Giang.

“Kết quả kiểm tra thực tế của đoàn đã cho kết quả sát với kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang báo cáo lên Bộ. Do đó, Bộ sẽ sớm có công bố chính thức về chuyện Hà Giang đạt phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Đây là một sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của ngành giáo dục Hà Giang nói chung và giáo dục tiểu học ở Hà Giang nói riêng...”, ông Phạm Ngọc Định cho biết.

Nhận thức của người dân được nâng cao, tỷ lệ học sinh tiểu học đi học đúng độ tuổi ngày càng tăng . (Ảnh Thu Hòe)

Ông Sèn Chỉn Ly, Trưởng ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục tỉnh Hà Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo, sâu sát đến từng cán bộ để làm tốt hơn công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân và một số cán bộ về công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và có giải pháp tích cực để duy trì, củng cố, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, đặc biệt quan tâm đến các xã có thể không đạt chuẩn vào năm 2012 và các năm tiếp theo...”

Ông Nguyễn Viết Chuyên, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang chia sẻ: “Đây là kết quả của sự cố gắng, nỗ lực không mệt mỏi trong 12 năm qua của giáo dục Hà Giang nói chung và giáo dục tiểu học Hà Giang nói riêng. Hà Giang đạt phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi có ý nghĩa chính trị - xã hội vô cùng quan trọng. Đó cũng là một bước tiến, đánh dấu cho sự phát triển của ngành giáo dục tỉnh...”


                         

 

                                                                                          

                                                                            

 

 

Thu Hòe
Từ khóa :
Hà Giang , tiểu học , phổ cập , đạt chuẩn , giáo dục , trường tiểu học , vụ giáo dục , Sở Giáo Dục Đào Tạo
Hà Giang đạt phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác