Hà Nội: Học phí giáo dục công lập chất lượng cao tối đa 3 triệu/năm

Giáo dục 24h

Ngọc Quang

(GDVN) - HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô. Theo đó, mức trần học phí của cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trong năm 2013-2014 tối đa với mầm non là 2,9 triệu đồng/năm, với tiểu học là 2,9 triệu đồng, THCS và THPT là 3 triệu đồng.

Trong phiên làm việc ngày hôm nay (6-7), HĐND TP Hà Nội đã thảo luận và thông qua Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô.

Theo đó, học phí của cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao được thu trên nguyên tắc tự nguyện đảm bảo thu học phí cao tương xứng với tiêu chí cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, phương pháp giảng dạy của cơ sở giáo dục được kiểm định, đảm bảo trang trải chi thường xuyên.

Nhà nước đầu tư cơ sở vật chất ban đầu theo tiêu chí cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao. Cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao tự chủ toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, đảm bảo dân chủ, công khai minh bạch, chịu sự quản lý của Nhà nước, sự giám sát của phụ huynh học sinh và xã hội, đảm bảo tương xứng giữa chất lượng giáo dục với học phí do người học đóng góp và nguồn tài chính được đầu tư, sử dụng.

Đảm bảo công bằng trong thụ hưởng giữa học sinh trường công lập và học sinh trường công lập chất lượng cao. Tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa trường công lập chất lượng cao và trường ngoài công lập chất lượng cao.

Cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao công bố mức thu học phí cùng với cam kết thực hiện chất lượng giáo dục cao theo chương trình quy định trước kỳ tuyển sinh của năm học mới.

Học phí của cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao được thu định kỳ theo tháng (thu 9 tháng/năm), nếu học sinh tự nguyện có thể thu 1 lần cho cả học kỳ hoặc năm học. Cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao có trách nhiệm tổ chức thu học phí và nộp vào tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước. Biên lai thu học phí theo quy định của Bộ Tài chính;

Quản lý tiền học phí của cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao và chế độ báo cáo: Toàn bộ số tiền thu học phí của cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao được gửi vào Kho bạc Nhà nước.

Các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê học phí theo các quy định của pháp luật, thực hiện các yêu cầu về thanh tra, kiểm tra của cơ quan tài chính và cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin và tài liệu cung cấp.

Thu chi học phí của cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao phải tổng hợp vào quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước hàng năm của đơn vị.


Trước khi được biểu quyết thông qua, đã có nhiều ý kiến thảo luận của các ĐB về Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô, đa số đại biểu đồng ý với các quy định tại dự thảo. Nghị quyết trên chỉ ban hành trong 2 năm, sau đó tổng kết và có những điều chỉnh phù hợp. Có 80 đại biểu tán thành thông qua Nghị quyết đạt tỷ lệ 84,2%.

ĐB Lê Văn Hoạt - Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, băn khoăn: “Việc chuyển tiếp những cơ sở công lập đủ chất lượng, tiêu chuẩn để chuyển sang cơ sở giáo dục chất lượng cao thì cơ chế chuyển tiếp áp dụng học phí cho các em học sinh đang học đã quen trường, quen bạn nếu không có khả năng đóng học phí thì cần có cơ chế hỗ chợ từ ngân sách để các em có thể học tiếp, TP cần nghiên cứu để ghi vào nghị quyết hoặc UBND TP có hướng dẫn việc chuyển tiếp này”.

Giải đáp cho băn khoăn trên, Phó Chủ tịch UBND TP – bà Nguyễn Thị Bích Ngọc chỉ ra rằng, thành phố có đủ chỗ học cho đối tượng phổ cập và xây dựng các mô hình trường phù hợp với các tầng lớp nhân dân và hoàn toàn theo nguyên tắc tự nguyện. Việc nâng cao chất lượng giáo dục là mục tiêu chung của thành phố không riêng loại hình nào, bám xuyên suốt hai nguyên tắc trên, thành phố chỉ công nhận những trường công lập đảm bảo nguyên tắc đủ điều kiện để chuyển thành cơ sở giáo dục chất lượng cao.

Ngọc Quang
Từ khóa :
giáo dục , công lập , học phí , trường học
Hà Nội: Học phí giáo dục công lập chất lượng cao tối đa 3 triệu/năm
Chủ đề : Nóng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác