Hà Nội hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số

Giáo dục 24h

Ngọc Bích

(GDVN) - Liên sở Tài chính và Giáo dục & Đào tạo Hà Nội có hướng dẫn liên ngành số 5975 về chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số

Theo đó, mức hỗ trợ chi phí học tập bằng 60% mức lương cơ sở và không được hưởng quá 10 tháng/ năm học/sinh viên. Số thời gian sinh viên được hỗ trợ chi phí học tập theo thời gian đào tạo chính thức.

Mặc dù ngày 11/11/2015 liên ngành sở mới ban hành hướng dẫn nhưng thời gian sinh viên được thụ thưởng tính từ ngày 1/1/2014.

Đối tượng được thụ hưởng là sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng hệ chính quy hoặc học tại các cơ sở đại học ngoài công lập có hộ khẩu thường trú tại TP.Hà Nội. 

Chính sách này không áp dụng cho các đối tượng sinh viên hệ cử tuyển, đối tượng chính sách được xét tuyển, đào tạo theo địa chỉ, đào tạo liên thông, văn bằng hai và học đại học, cao đẳng sau khi hoàn thành chương trình dự bị đại học, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học thuộc khối quốc phòng, an ninh. 

Ngọc Bích
Từ khóa :
hỗ trợ , chi phí , học tập , dân tộc thiểu số , đại học
Hà Nội hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác