Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam vừa quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng

Giáo dục 24h

GS. Trần Hồng Quân

(GDVN) - Ban Chấp hành Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tiến hành kỳ họp lần Thứ II tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sau khi nghe Báo cáo tình hình hoạt động của Hiệp hội năm 2015, Phương hướng Kế hoạch hoạt động năm 2016, báo cáo của Ban kiểm tra và những báo cáo có liên quan. Ban chấp hành Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã thảo luận và thống nhất thông qua “Báo cáo tình hình hoạt động của Hiệp hội năm 2015”.

Thống nhất đánh giá, năm vừa qua, Hiệp hội đã cơ bản hoàn thành tốt kế hoạch công tác đã hoạch định; Đã hoàn thiện bộ máy điều hành tương xứng với nhiệm vụ; Đã tham gia đóng góp ý kiến và kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển của giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng.

GS. Trần Hồng Quân - Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam. Ảnh Xuân Trung

Hàng chục vấn đề bức xúc của giáo dục được kịp thời nghiên cứu, phản biện và đề xuất ý kiến, trong đó có những vấn đề mang tính chiến lược như Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XII, Hệ thống giáo dục quốc dân, Luật Giáo dục nghề nghiệp, thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học năm 2015;

Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, sử dụng ODA cho giáo dục đào tạo và dạy nghề, môi trường đầu tư cho giáo dục. Hoạt động hợp tác quốc tế được chú trọng và đã xây dựng mối quan hệ của Hiệp hội và một số trường hội viên với các đối tác nước ngoài. Công tác hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ đã đi vào hoạt động. 

Hiệp hội tiếp tục nối dài cánh tay tư vấn, xây dựng, phản biện chính sách

Thông qua Phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hiệp hội với những nhóm nội dung chính sau:

Thứ nhất, mở rộng phạm vị nghiên cứu để kiến nghị các giải pháp cụ thể; xây dựng mô hình trường đại học, cao đẳng tự chủ, gắn kết với các hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp và các nhà tuyển dụng lao động  để xác định các yêu cầu đào tạo; sơ kết các hoạt động để nhân rộng những kết quả tốt và làm cơ sở cho việc phản biện xây dựng chính sách. 

Thứ hai, tăng cường hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học thông qua các hoạt động về xây dựng chương trình, phổ biến và tập huấn kiến thức, kỹ năng chuyên môn, hợp tác quốc tế, thông tin, hoạt động sinh viên.

Thứ ba, tiến hành một số hoạt động nhằm hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục đại học thông qua việc tổ chức Kiểm định chất lượng giáo dục; triển khai các hoạt động góp phần phân tầng, xếp hạng các trường đại học, cao đẳng. Kế hoạch cụ thể do Ban Thường vụ Hiệp hội chỉ đạo xây dựng và triển khai.

Thống nhất vận động hội viên của Hiệp hội hưởng ứng mạnh mẽ Nghị quyết 77/NQ-CP, ngày 24/10/2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế tự chủ hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017 và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Thông qua chủ trương thành lập các câu lạc bộ theo ngành, nhóm ngành, bộ, cụm trường, loại hình trường hoặc lĩnh vực kinh tế xã hội… và ủy quyền cho Thường trực Ban Chấp hành lập kế hoạch thực hiện. 

Ban Chấp hành Hiệp hội Uỷ quyền cho Thường trực ra Quyết định thành lập các Câu lạc bộ và kết nạp Hội viên mới.

Tiếp thu Báo cáo của ban Kiểm tra để hoàn thiện các hoạt động của Hiệp hội. 

GS. Trần Hồng Quân
Từ khóa :
Ban Chấp hành , Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể , kế hoạch hoạt động năm 2016 , Hiệp hội
Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam vừa quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng
Chủ đề : Đổi mới giáo dục phổ thông
Chủ đề : TỰ CHỦ ĐẠI HỌC
Chủ đề : Giáo dục phổ thông mới
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác