Infographic: Những thay đổi trong kỳ thi Quốc Gia năm 2019

Giáo dục 24h

Vũ Ninh

(GDVN) - Ông Phạm Như Nghệ - Vụ phó Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục Đào tạo đã thông tin một số điểm dự kiến điều chỉnh trong phương án thi trung học phổ thông 2019.

Liên quan tới công tác thi trung học phổ thông quốc gia 2019, ông Phạm Như Nghệ - Vụ phó Vụ giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông tin một số điểm dự kiến điều chỉnh trong phương án thi trung học phổ thông 2019.

Những thay đổi trong kì thi trung học phổ thông quốc gia 2019.
Vũ Ninh
Từ khóa :
thi trung học phổ thông quốc gia 2019 , Phạm Như Nghệ , Bộ Giáo dục và Đào tạo , phương án thi trung học phổ thông 2019
Infographic: Những thay đổi trong kỳ thi Quốc Gia năm 2019
Chủ đề : Thi Quốc gia
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác