Ngành giáo dục "xin" 400 tỷ đồng để thay cách dạy chữ, dạy người

Giáo dục 24h

Xuân Trung - Ngọc Quang

(GDVN) - Trước yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục, Chính phủ đã xây dựng Đề án và trình Quốc hội xem xét, ban hành Nghị quyết mới về chương trình, sách giáo khoa.

Nếu được Quốc hội thông qua, đây sẽ là cơ sở pháp lý để Chính phủ triển khai tổ chức thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo.

Tờ trình Đề án này do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận đọc trước Ủy ban thường vụ Quốc hội sáng nay (27/9). Trong đó nguyên tắc đổi mới chương trình, sách giáo khoa sẽ quán triệt đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI, Nghị quyết 29 và các nghị quyết khác của Ban chấp hành Trung ương; tuân thủ các quy định của Hiến pháp (Điều 61) và của Luật Giáo dục.

Ảnh minh họa

Tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu và kinh nghiệm thành công của nền giáo dục Việt Nam. Đề án sẽ tham khảo, học hỏi một cách có chọn lọc và có hệ thống kinh nghiệm, thành tựu giáo dục của các nước, nhất là các nền giáo dục phát triển có điều kiện tương đồng với Việt Nam.

Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực để phát triển phẩm chất và năng lực người học; chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống; nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học; rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; phát triển khả năng sáng tạo, ý thức tự học. Chú trọng và tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa này đảm bảo tiếp nối, liên thông giữa chương trình cấp học, lớp học, giữa các môn học, hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Khuyến khích cá nhân, tổ chức tham gia biên soạn sách giáo khoa (sách in và sách điện tử) trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông đã được  Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, sử dụng thống nhất trong toàn quốc.

Chương trình, sách giáo khoa sẽ đổi mới những gì?

Theo Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa sẽ tập trung đổi mới mục tiêu giáo dục. Trong đó đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông nhằm tạo ra sự chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả giáo dục; góp phần quan trọng vào việc xây dựng con người có năng lực và phẩm chất tốt.

Chuyển từ mục tiêu tập trung vào trang bị kiến thức, kỹ năng sang mục tiêu hướng đến phát triển phẩm chất và năng lực người học, đảm bảo hài hoà giữa “dạy chữ”, “dạy người” và định hướng nghề nghiệp; tạo điều kiện để học sinh phát triển hài hoà cả thể chất và tinh thần.

Kiến nghị cứ 3 triệu dân có một cụm thi

(GDVN) - Với kiến nghị này của PGS. Trần Xuân Nhĩ sẽ giúp các thí sinh rút ngắn khoảng cách khi thi ở các cụm thi, các tỉnh có dân số đông có thể có một cụm thi.

Ngoài ra, tiếp tục đổi mới nội dung giáo dục, đảm bảo chuẩn hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế; đảm bảo tính hoàn chỉnh, linh hoạt, liên thông, thống nhất trong và giữa các cấp học; tích hợp và phân hoá hợp lý, có hiệu quả; tinh giản, thiết thực, gắn với thực tiễn, phù hợp với lứa tuổi và trình độ nhận thức của học sinh; tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn; đề cao yêu cầu hình thành và phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Nội dung giáo dục được lựa chọn là những tri thức cơ bản, đảm bảo vừa hội nhập quốc tế, vừa gắn với thực tiễn Việt Nam trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá; đề cao tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.

Chương trình sẽ được xây dựng thành một chỉnh thể, nhất quán từ lớp 1 đến lớp 12. Thiết kế chương trình theo hai giai đoạn: Giai đoạn giáo dục cơ bản (gồm cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (cấp trung học phổ thông).

Tích hợp cao các lĩnh vực giáo dục, các môn học ở tiểu học và trung học cơ sở để giảm tải, giảm kiến thức hàn lâm, giảm số lượng môn học bằng cách lồng ghép những nội dung gần nhau của nhiều môn học vào cùng một lĩnh vực hoặc bổ sung, phát triển môn học tích hợp đã có trong chương trình hiện hành  tạo thành môn học mới.

Mất hơn 400 tỷ cho Đề án

Tổng kinh phí dự kiến: 462 tỷ đồng để thực hiện các nhiệm vụ: Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ biên soạn, thẩm định chương trình, sách giáo khoa (bao gồm cả lực lượng biên soạn sách giáo khoa của các tổ chức, cá nhân đăng ký biên soạn sách giáo khoa); xây dựng, thẩm định chương trình; biên soạn bộ tài liệu hướng dẫn dạy học theo chương trình mới; thẩm định sách giáo khoa (dự kiến 04 bộ); nghiên cứu mô hình sách giáo khoa điện tử để từng bước biên soạn, thực nghiệm và sử dụng ở những nơi có đủ điều kiện; biên soạn tài liệu phục vụ tập huấn giáo viên các cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới; đánh giá, điều chỉnh, hoàn thiện chương trình; tập huấn cho đội ngũ cốt cán về quy trình, kĩ thuật tổ chức tập huấn qua Internet cho giáo viên các cơ sở giáo dục phổ thông; tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa.

Xuân Trung - Ngọc Quang
Từ khóa :
đổi mới giáo dục , đổi mới chươn trình , sách giáo khoa , phổ thông trung học , Quốc hội , Chính phủ , phê duyệt.
Ngành giáo dục "xin" 400 tỷ đồng để thay cách dạy chữ, dạy người
Chủ đề : Chuyên gia giáo dục viết
Chủ đề : Kinh nghiệm giáo dục
Chủ đề : Các kỳ thi năm 2014
Bình luận
Hà Kính
1

Thưc ra thì ý kiến của Gs HỒ Ngocj Đại đúng nhưng không có gì mới chỉ có điều không ai nghe. Nhiều cái sai nhưng không ai bác. Ai cũng biết Chương trình là kế hoạch, Sách giáo khoa là phương tiện, thi cử chỉ là phương pháp. Đổi mới Giáo duc bắt đầu từ kế hoạch,phương tiện hay phương pháp hoăc cả ba đều thất bại . Thế mà mấy lần cải cách ,đổi mới vừa rồi cứ loanh quanh mãi . Kỳ này lại thất bại là cái chắc ....

Nguyễn bất Bình
1

Mỗi môn học mà không công khai mục tiêu thiết thực cho xã hội biết ,học để làm gì,có cần thiết phổ thông hay chưa ? thì có cho đến 4000 tỷ đồng nội dung cuốn sách cũng không đạt yêu cầu. Học sinh cũng như thính giả,họ biết phán xét sách có hay không? Dở ở chỗ nào? Thày nào dạy tốt hơn? Thày cô nào dạy kém? Biểu diễn mà không ai muốn xem thì tốt ở chỗ nào? Phải chăng mẹ hát con khen hay để tiêu tiền hợp pháp?

vanbang
1

giáo dục hiện nay cải cách chương trình giảng dạy thôi chưa đủ,quan trọng nhất là người thầy.Làm sao cấp quản lý(hiệu trưởng,hiệu phó...)ở thành phố có thu nhập rất khoảng 90-150 triệu/tháng,chạy ghế tràn lan năng lực tâm quyết giáo dục rất họ lo kiếm tiền bawfnh mọi cách,từ gây ức chế cho giáo dạy học và phụ huynh,học trò thì nhìn thầy với ánh mắt khác thì làm sao mà tốt lên được.

van nam
4

Ngành giáo dục còn phải đổi mới dài dài nếu bản thân những vị giáo sư không có những cải tiến sát với thực tế của đời sống thường ngày mà vân giữ kiểu tư duy bác học cao siêu cho con trẻ thì mãi cũng chỉ là "kiến bò miệng chén thôi" nói tóm lại các vị đừng ngồi văn phòng mà đổi mới giáo dục mà hãy đội mũ cối lên rời fòng điều hòa đi thực tế nhiều vào rồimới tính chuyện đổi mới

Xem thêm bình luận
Tin khác