Nghiên cứu nông nghiệp ở Mỹ

Giáo dục 24h

Theo Thanh nien

Bộ Nông nghiệp Mỹ thông báo 2 chương trình tài trợ tập huấn và nghiên cứu về nông nghiệp cho các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và nhà hoạch định chính sách Việt Nam.

Chương trình học bổng công nghệ và khoa học nông nghiệp quốc tế Norman E.Borlaug tập trung các lĩnh vực công nghệ sinh học, an toàn thực phẩm, di truyền học và gây giống. Trúng tuyển chương trình này, mỗi ứng viên sẽ cùng làm việc với một cố vấn tại một đại học, trung tâm nghiên cứu hoặc cơ quan chính phủ Mỹ từ 6 đến 12 tuần. Trong khi đó chương trình học bổng Borlaug Liên minh nghiên cứu toàn cầu tập trung các lĩnh vực như phát triển công cụ phục vụ việc đánh giá kiểm soát carbon và khí thải nhà kính, giảm cường độ khí thải nhà kính trong các hệ thống sản xuất hoa màu và chăn nuôi… Thời hạn nộp hồ sơ cho hai chương trình trên là ngày 15.1.2013. Thông tin chi tiết về học bổng cũng như cách nộp hồ sơ được đăng tại www.vied.vn/vn/media/tainguyen/hocbong.aspx.
Theo Thanh nien
Từ khóa :
Mỹ , công nghệ sinh học , nộp hồ sơ , học bổng , tài trợ , trúng tuyển , ứng viên , khoa học
Nghiên cứu nông nghiệp ở Mỹ
Tin khác