Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục 24h

Ngọc Quang

(GDVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 69/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, giáo dục đại học và các cơ sở giáo dục khác về:

Mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục; quy chế thi, tuyển sinh và văn bằng, chứng chỉ; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; cơ sở vật chất và thiết bị trường học; bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục; quản lý nhà nước các dịch vụ sự nghiệp công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

Nghị định 69/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. ảnh: chinhphu.vn

Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định 123/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ.

Bên cạnh đó, Bộ thực hiện nhiệm vụ quy định mục tiêu giáo dục, đào tạo phù hợp với các cấp học và trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ;

Ban hành chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên; ban hành, cập nhật và hướng dẫn danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; quy chế đào tạo và liên kết đào tạo.

Bộ có nhiệm vụ quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; các môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo đối với các trình độ đào tạo của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài.

Về sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc biên soạn, thẩm định, phê duyệt tài liệu được phép sử dụng; hướng dẫn việc lựa chọn tài liệu trong các cơ sở giáo dục mầm non;

Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; quy định nhiệm vụ, quyền hạn, phương thức hoạt động, tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu thành viên của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa;

Ban hành tiêu chí đánh giá sách giáo khoa và phê duyệt sách giáo khoa được phép sử dụng trên cơ sở kết quả thẩm định của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa; hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Quy định việc tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình đào tạo trình độ trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Tổ chức biên soạn giáo trình các môn lý luận chính trị, quốc phòng và an ninh để làm tài liệu sử dụng thống nhất trong giảng dạy, học tập trình độ trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo còn có nhiệm vụ ban hành chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ theo khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân và khung trình độ quốc gia Việt Nam;

Hướng dẫn chi tiết thực hiện phân tầng, xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu, định hướng ứng dụng; điều kiện đảm bảo chất lượng tối thiểu để thực hiện chương trình đào tạo.

Cơ cấu tổ chức

Bộ Giáo dục và Đào tạo có 26 đơn vị gồm:

1- Vụ Giáo dục Mầm non; 2- Vụ Giáo dục Tiểu học; 3- Vụ Giáo dục Trung học; 4- Vụ Giáo dục Đại học; 5- Vụ Giáo dục dân tộc; 6- Vụ Giáo dục thường xuyên; 7- Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh; 8- Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên; 9- Vụ Giáo dục thể chất; 10- Vụ Tổ chức cán bộ;

11- Vụ Kế hoạch - Tài chính; 12- Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; 13- Vụ Pháp chế; 14- Vụ Thi đua - Khen thưởng; 15- Văn phòng; 16- Thanh tra; 17- Cục Quản lý chất lượng; 18- Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục; 19- Cục Công nghệ thông tin;

20- Cục Hợp tác quốc tế; 21- Cục Cơ sở vật chất; 22- Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; 23- Học viện Quản lý giáo dục; 24- Trường Cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh; 25- Báo Giáo dục và Thời đại; 26- Tạp chí Giáo dục.

Các đơn vị quy định từ 1 - 21 nêu trên là các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các đơn vị quy định từ 22 - 26 là các đơn vị sự nghiệp trực thuộc phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ.

Ngọc Quang
Từ khóa :
bộ giáo dục , chức năng của bộ giáo dục , Nghị định 69/2017/NĐ-CP
Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
Lê Hoàn
2

Bộ GD-ĐT có nhiều đơn vị trực thuộc quá (26), tôi kiến nghị nên sáp nhập lại cho gọn, bớt được nhiều Vụ trưởng, Vụ phó, Trưởng phòng, Phó phòng. Có lẽ nhiều người trong cơ quan Bộ cũng chưa chắc nhớ hết tên các đơn vị Cục, Vụ, Trường... Tôi tin rằng nếu giảm 20% CB, NV ở cơ quan Bộ GD-ĐT cũng không ảnh hưởng gì (!). Thực tế nhãn tiền ngay ở cơ quan Bộ: Trước ngày 01/10/2016 có Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và 04 thứ trưởng, sau khi ông Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển phụ trách phổ thông về hưu chỉ còn ba vị TT, công việc vẫn giải quyết tốt có sao đâu (?). Mọi người cứ kêu gọi "giảm biên" ở đâu đâu, giảm biên luôn ở cơ quan Bộ này để các nơi khác lấy đó làm mẫu. Đúng là: "Có cô thì chợ vẫn đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui" như câu tục ngữ từ ngàn xưa !!!

Bích Thủy
2

Các vụ ở bộ nhiều quá, vụ nào có lẽ cũng quan trọng và cũng to cả. Đan xen và phức tạp; chắc chắn GV tha hồ tập huấn, tha hồ sổ sách và báo cáo, báo chồn,tha hồ mà xếp loại và thành tích...

Đoàn hai
4

Bỏ biên chế ngay các đơn vị sự nghiệp của bộ trước đi

Nông dân
5

Rất nhiều việc cần cải cách ( Những việc cần làm ngay ). Nhưng Ô BT chưa làm được nhiều ?.

Thanh Hà
3

Ông ấy còn lo dự án, để có money mà, thông cảm nhé. Đúng ra Bộ phải thực hiện các quy định và chịu hậu quả, nếu làm sai. Cứ thế mà làm, cái cần chả lo, đó là chất lượng đào tạo, lai đi lo vớ vẩn, như biên chế giáo viên.

Xem thêm bình luận
Tin khác