Sinh viên ngành năng lượng nguyên tử được miễn học phí

Giáo dục 24h

Theo Tien phong

Theo dự thảo quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Bộ GD&ĐT, sinh viên học ngành này được miễn học phí và kí túc xá.

Sinh viên xếp loại học lực giỏi trở lên được cấp học bổng có giá trị 15 lần tiền học phí/tháng.

Sinh viên xếp loại học lực khá được cấp học bổng có giá trị 8 lần tiền học phí/tháng.

Sinh viên xếp loại học lực trung bình được cấp học bổng có giá trị bằng tiền học phí/tháng. Việc xét học bổng được tiến hành theo học kì của năm học, một năm xét hai lần.

Sinh viên theo học các chuyên ngành trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử năm cuối của chương trình đào tạo, đạt học lực khá trở lên được xem xét tuyển chọn đi thực tập 6 tháng tại một số nước có ngành năng lượng nguyên tử phát triển.

Sinh viên theo học các chuyên ngành trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tốt nghiệp đạt loại giỏi trở lên, được chuyển tiếp cao học và làm nghiên cứu sinh ở trong nước và nước ngoài, được ưu tiên tuyển chọn vào làm việc tại các cơ quan năng lượng nguyên tử và liên quan, không phải qua thời gian thử việc.

Ngoài ra, học viên cao học, nghiên cứu sinh theo học các chuyên ngành trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử được miễn học phí và ở kí túc xá miễn phí; cấp học bổng có giá trị 10 lần tiền học phí/năm; Tham dự hội nghị, hội thảo khoa học trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tại nước ngoài ít nhất một lần/năm; Chủ trì công trình nghiên cứu khoa học các cấp. Kinh phí triển khai nghiên cứu được thực hiện theo phương thức khoán chi.

Đi thực tập 6 tháng tại một số nước có ngành năng lượng nguyên tử phát triển. Mọi chi phí trong thời gian thực tập tại nước ngoài được dự toán theo khoản 2 Điều 6 của Quyết định này.

Hỗ trợ kinh phí bằng 30 lần mức lương tối thiểu của cán bộ công chức nếu có công trình khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế trong danh mục ISI,..

Việc hỗ trợ này nhằm thu hút, lựa chọn được những người có học lực giỏi theo học, nghiên cứu các ngành trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Theo dự thảo, chính sách ưu đãi hỗ trợ theo quyết định này được áp dụng đối với các cơ sở giáo dục đại học được giao đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, gồm: Trường Đại học Khoa học tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Khoa học tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách khoa thuộc Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Đà Lạt, Trường Đại học Điện lực, Trung tâm đào tạo nhân lực hạt nhân thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; cá nhân được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và các cơ quan liên quan.
Theo Tien phong
Từ khóa :
tiền học phí , xếp loại , học lực , sinh viên , ký túc xá , khoa học , học kì , cao học
Sinh viên ngành năng lượng nguyên tử được miễn học phí
Tin khác