Thứ trưởng Ga lý giải việc cộng điểm thi cho Mẹ Việt Nam anh hùng

Giáo dục 24h

Ngọc Quang

(GDVN) - Thứ trưởng Bùi Văn Ga: "Thông tư này được ban hành trong bối cảnh chúng ta đang triển khai xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời. Qui chế tuyển sinh đại học, cao đẳng không giới hạn tuổi của thí sinh. Do đó mọi người dân có đủ điều kiện qui định và có nguyện vọng đều có thể dự thi (chính qui, liên thông, vừa làm vừa học...)".

Ngày 4/7/2013 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông tư mới quy định: “Sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 như sau: Bổ sung đối tượng ưu tiên vào đối tượng 03, gồm: Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945…”.

Rất nhiều chuyên gia giáo dục và dư luận đánh giá, cách mà Bộ Giáo dục đưa nội dung này vào thông tư là không cần thiết và không phù hợp với thực tế; thậm chí có nhiều người còn cho rằng, rất có thể đã có sự nhầm lẫn trong khâu soạn thảo văn bản (đúng ra phải ưu tiên cho con, cháu các mẹ, chứ không phải ưu tiên trực tiếp cho các mẹ).

Tuy nhiên, theo lý giải của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga thì không có sự hiểu lầm nào ở đây. Thông tư mới được ban hành để cập nhật các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh nhằm thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 77 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó giao Bộ Giáo dục và Đào tạo: "Hướng dẫn thực hiện việc ưu tiên trong tuyển sinh, đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ tại các cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân".

Ông Bùi Văn Ga - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tư này được ban hành trong bối cảnh chúng ta đang triển khai xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời. Qui chế tuyển sinh đại học, cao đẳng không giới hạn tuổi của thí sinh. Do đó mọi người dân có đủ điều kiện qui định và có nguyện vọng đều có thể dự thi (chính qui, liên thông, vừa làm vừa học...).

Cũng theo ông Ga, ngày 22/5/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, văn bản này không có qui định giới hạn tuổi của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, theo quy định về đối tượng được xét tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" tại Điều 2 Nghị định số 56/2013/NĐ-CP thì không chỉ người trong thời kỳ kháng chiến mà nhiều người trong thời kỳ hiện nay cũng có thể được phong tặng danh hiệu này.

Vì vậy, việc bổ sung "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" là một trong đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh là phù hợp với quy định của Chính phủ và để đảm quyền lợi chính đáng của người có danh hiệu nêu trên khi tham gia tuyển sinh cao đẳng, đại học.

Việc cập nhật các đối tượng ưu tiên theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ vào qui chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tinh thần trách nhiệm của xã hội đối với những người có công với nước, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, dù biết rằng đối tượng bổ sung có thể rất ít.

Ngọc Quang
Từ khóa :
đối tượng ưu tiên tuyển sinh , tuyển sinh , me viet nam duoc ưu tien tuyen sinh , qu tien cong diem me viet nam anh hung , quy chế , cao đẳng , ưu tiên , bùi văn ga - mẹ việt nam anh hùng , hệ chính quy , xã hội học
Thứ trưởng Ga lý giải việc cộng điểm thi cho Mẹ Việt Nam anh hùng
Chủ đề : Nóng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác