Trăm nghìn kiểu ngồi của sinh viên khi không có ghế

Giáo dục 24h

Theo Ione

Khi sinh viên không có ghế để... ngồi, thì rất nhiều vật dụng khác sẽ được dùng để... thay thế!

Thay ghế bằng bình đựng nước

Sách vở là ghế

Kiểu ngồi không có ghế

Các kiểu đặc sắc khác. Thay ghế bằng tủ hoặc ti vi.

Thay bằng giường.

Đố biết đây là kiểu ghế gì?

Ghế bằng dây võng sành điệu.

Bàn là ghế.

Kiểu ngồi thể hiện đẳng cấp... ảo tung chảo.

Theo Ione
Từ khóa :
Trăm nghìn kiểu ngồi của sinh viên khi không có ghế
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác