Từ tháng 12/2014, giảng viên nghiên cứu khoa học được hỗ trợ gì?

Giáo dục 24h

Phương Thảo

(GDVN) - Theo đó, từ ngày 15/12/2014 Nghị định quy định về đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học – công nghệ sẽ có hiệu lực.

Theo đó, sẽ khuyến khích giảng viên nghiên cứu khoa học. Cụ thể, giảng viên sẽ được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập từ hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên, trọng điểm. Cùng với đó là các hợp đồng thực hiện tại miền núi, vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn.

Thưởng tiền không quá 30 lần mức lương cơ sở chung nếu công bố được 1 bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI và SCIE. Tiền thưởng này sẽ được lấy từ kinh phí sự nghiệp khoa học và cộng nghệ trong dự toán giao cho các cơ sở giáo dục đại học.

Giảng viên nghiên cứu khoa học sẽ được khuyến khích và tạo điều kiện.

Cũng trong diện này, giảng viên sẽ được hỗ trợ 50% phí đăng kỹ bảo hộ quyền tác giả. Giảng viên nghiên cứu khoa học sẽ được tính tương đương với 20 giờ giảng dạy lý thuyết nếu công bố được 1 bài báo trên tạp chí khoa học. 

Giảng viên là nhà khoa học đầu ngành trong các cơ sở giáo dục đại học được hưởng các chính sách khuyến khích, hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 40, ngày 12/5/2014 về sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ.

Đối với giáo sư là giảng viên cơ hữu sẽ được hưởng các chính sách như: Thành lập nhóm nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, được cấp kinh phí cho hoạt động của nhóm. Hỗ trợ kinh phí tham gia các hội thảo, hội nghị khoa học trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình. Số lần hội thảo ở nước ngoài không quá 2 lần/năm.

Đối với giảng viên là khoa học trẻ tài năng được hưởng các chính sách khuyến khích, hỗ trợ theo Nghị định số 40. Cụ thể, ưu tiên được chọn đi học nâng cao trình độ trong nước và nước ngoài. Tạo điều kiện tham gia nghiên cứu khoa học để phát huy, phát triển định hướng nghiên cứu. Sẽ được xem xét hỗ trợ kinh phí khi tham gia hội thảo, hội nghị kho học trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực của mình.

Phương Thảo
Từ khóa :
Đổi mới giáo dục , giảng viên nghiên cứu khoa học , cơ sở vật chất , Nghị định , khuyến khích.
Từ tháng 12/2014, giảng viên nghiên cứu khoa học được hỗ trợ gì?
Chủ đề : Chuyên gia giáo dục viết
Chủ đề : Kinh nghiệm giáo dục
Bình luận
Trần An Trị
0

"Rằng hay thì thật là hay/ Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào" Chủ trương thì hay, nhưng thực tế còn nhiều vấn đề lắm. Bao giờ nhà khoa học có kinh phí để nghiên cứu ?. Bao giờ các vùng sâu, vùng xa tiếp cận được các nguồn kinh phí nghiên cứu?. Xem kinh phí tài trợ của Nafosted, chủ yếu các đề tài ở Hà nội được tài trợ, các vùng khác chỉ vài trường hợp. Nước chảy chỗ gần, đâu chảy đến nơi xa?

Xem thêm bình luận
Tin khác