Ý kiến của Thường trực Chính phủ về rà soát công nhận giáo sư, phó giáo sư

Giáo dục 24h

Bạch Đằng

(GDVN) - Để tình trạng còn nhiều hồ sơ ứng viên chưa bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, cần phải xác minh thêm, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm một cách sâu sắc.

Văn phòng Chính phủ đã có thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư đợt năm 2017.

Xét Báo cáo số 42/BGDĐT-VP ngày 28/02/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 và ý kiến của các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tại cuộc họp ngày 02/3/2018 tại Trụ sở Chính phủ, Thường trực Chính phủ đã thống nhất kết luận như sau:

1.Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước và Hội đồng chức danh cần nghiêm túc rút kinh nghiệm một cách sâu sắc vì để tình trạng còn nhiều hồ sơ ứng viên chưa bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, cần phải xác minh thêm trong đợt xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư đợt năm 2017 (như Báo cáo số 42/BGDĐT-VP nêu trên của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận và rà soát lại (ảnh quochoi.vn)

2.Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước xem xét và quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư đối với những ứng viên đã bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định và chịu trách nhiệm về các hồ sơ này.

Đối với các trường hợp mà hồ sơ chưa bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định, cần xác minh thêm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước trực tiếp chỉ đạo rà soát lại kỹ lưỡng, bảo đảm đúng theo quy định.

Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận và rà soát lại.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định thay thế Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ để áp dụng ngay từ đợt xét công nhận tới.

Bạch Đằng
Từ khóa :
giáo sư , Phó giáo sư , Phùng Xuân Nhạ , Bộ Giáo dục và Đào tạo , hội đồng chức danh giáo sư nhà nước
Ý kiến của Thường trực Chính phủ về rà soát công nhận giáo sư, phó giáo sư
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
hung lê
1

Cho đến hôm nay tôi thành thực nói rằng việc ra soát mà Thủ tướng yêu cầu đã thất bại. Tôi khẩn cấp mong vị chủ tịch hội đồng đáng kính đưa thông tin các vị GS và PGS lên online, để dân chiêm ngưỡng, học tập , và cũng để cho dân chúng tôi tâm phục khẩu phục.

Ta huu quang
1

Vấn đề là phải xem lại chương trình học tập, với cách của người Việt, những cái bình thường nhất cũng không giải thích nổi.....

Tư nguyễn
1

Như vậy thì bao nhiêu năm nay quy trình công nhận chức danh ở nước ta như vậy thì bảo sao chất lượng đào tạo lại kém thế! Lại mới sinh ra những "lò ấp Ts" và chất lượng thực sự thế nào???

lê tuấn
3

Dũng cảm lên tiếng nhận trách nhiệm và nghiêm túc sửa sai là cách tu thân của kẻ trượng phu!

lambachduong
9

rút kinh nguyet thôi, chứ có kinh nghiệm đâu mà rút.

Phạm Công Lý
3

Nhiều việc cần rút kinh nghiệm lắm chứ chẳng riêng việc này! Nền GD vì đâu ra nông nổi mâu thuẫn triền miên? Cần lắm người lãnh đạo có tầm thay đổi bao bất cập và giải toả bức xúc sâu xa thì mới mong có sự thoả hiệp. Giáo viên hay phụ huynh , học sinh, cũng chỉ là nạn nhân của những cải lùi đầy áp lực, không nơi lắng nghe, không giải toả được ấm ức tích tụ thì trút lên nhau. Không nhìn thấy được nguyên nhân sâu xa thì lại hỏng tiếp thôi. Bản thân tôi là một ví dụ, tôi đang ngày một bất mãn và tuyệt vọng cùng cực khi việc tập hợp ,tính đến thời điểm này cập nhật mới nhất của tôi là 16,5k chữ ký, về việc phản đối DTHSCK lại rơi vào im lặng. Trong khi mọi sao kê bưu kiện tôi còn lưu giữ đầy đủ.

Xem thêm bình luận
Tin khác