Ảnh: Bích kích pháo 122 mm PCL-09 của Lục quân Trung Quốc

Giáo dục Quốc phòng

Lê Mai (theo Mil)

(GDVN) - Bích kích pháo 122 mm PCL-09 là một trong những loại hoả lực mặt đất mạnh và mới nhất của Lục quân Trung Quốc. Pháo PCL-09 được so sánh với loại pháo tự hành Caesar của Pháp và Thuỵ Điển.

Bích kích pháo 122 mm PCL-09

Bích kích pháo 122 mm PCL-09

Bích kích pháo 122 mm PCL-09

Bích kích pháo 122 mm PCL-09

Bích kích pháo 122 mm PCL-09

Bích kích pháo 122 mm PCL-09

Bích kích pháo 122 mm PCL-09

Lê Mai (theo Mil)
Từ khóa :
bích kích pháo , lục quân , Trung Quốc , Pháp , bich kích , pháo , lục quân , mặt đất , hoả lực
Ảnh: Bích kích pháo 122 mm PCL-09 của Lục quân Trung Quốc
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác