Ảnh: Hải quân Trung Quốc, Thái Lan tập trận đổ bộ trên biển

Giáo dục Quốc phòng

Nguyễn Hường (nguồn Tân Hoa Xã)

(GDVN) - Tân Hoa Xã đưa tin cho biết, ngày 24/5, Hải quân Trung Quốc và Thái Lan đã tiến hành hoạt động tập trận chung trên vùng biển ngoài khơi thành phố Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ cuộc tập trung mang tên "Blue Commando-2012" diễn ra từ ngày 20-29/5 theo thỏa thuận giữa hai nước. Đây là lần thứ hai cuộc tập như thế này được hải quân Trung Quốc và Thái Lan thực hiện kể từ năm 2010. Blue Commando-2012 tập trung vào diễn tập chống khủng bố và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa hải quân Trung Quốc và Thái Lan.

Hải quân Trung Quốc, Thái Lan tập trận chung trên biển Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 24/5.
Hải quân Trung Quốc, Thái Lan tập trận chung trên biển Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 24/5.
Hải quân Trung Quốc, Thái Lan tập trận chung trên biển Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 24/5.
Hải quân Trung Quốc, Thái Lan tập trận chung trên biển Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 24/5.
Hải quân Trung Quốc, Thái Lan tập trận chung trên biển Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 24/5.
Hải quân Trung Quốc, Thái Lan tập trận chung trên biển Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 24/5.
Hải quân Trung Quốc, Thái Lan tập trận chung trên biển Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 24/5.
Hải quân Trung Quốc, Thái Lan tập trận chung trên biển Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 24/5.
Hải quân Trung Quốc, Thái Lan tập trận chung trên biển Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 24/5.
Hải quân Trung Quốc, Thái Lan tập trận chung trên biển Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 24/5.
Hải quân Trung Quốc, Thái Lan tập trận chung trên biển Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 24/5.
Hải quân Trung Quốc, Thái Lan tập trận chung trên biển Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 24/5.
Hải quân Trung Quốc, Thái Lan tập trận chung trên biển Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 24/5.
Hải quân Trung Quốc, Thái Lan tập trận chung trên biển Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 24/5.
Hải quân Trung Quốc, Thái Lan tập trận chung trên biển Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 24/5.
Nguyễn Hường (nguồn Tân Hoa Xã)
Từ khóa :
hải quân , tiến hành hoạt động , Thái Lan , Trung Quốc , Tân Hoa Xã , diễn tập , tập trận , chống khủng bố
Ảnh: Hải quân Trung Quốc, Thái Lan tập trận đổ bộ trên biển
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác