Ảnh: Lính chiến đa quốc gia tập trận trong giá lạnh ở Đức

Giáo dục Quốc phòng

Mai Thu

(GDVN) - Những hình ảnh phản ánh hoạt động huấn luyện, tập trận của lực lượng đa quốc gia gồm Mỹ, Bulgari, Séc, Romania vừa mới diễn ra đầu tháng 12 vừa qua tại Trung tâm huấn luyện Liên quân ở Hohenfels, Đức. Khu vực này đang trải qua thời điểm mùa Đông với kiểu hình thái thời tiết lạnh khắc nghiệt. Lực lượng liên quân được huấn luyện tại đây nhằm sẵn sàng nhận lệnh điều động đến Afghanistan trong thời gian tới để luân phiên theo chu kỳ.

Các binh sỹ thuộc Đại đội công binh số 541 của quân đội Mỹ tham gia diễn tập di tản tại khu vực Trung tâm huấn luyện Liên quân có căn cứ ở Hohenfels, Đức.
Các binh sỹ thuộc Đại đội công binh số 541 của quân đội Mỹ tham gia diễn tập di tản tại khu vực Trung tâm huấn luyện Liên quân có căn cứ ở Hohenfels, Đức.
Các binh sỹ thuộc Đại đội công binh số 541 của quân đội Mỹ tham gia diễn tập di tản tại khu vực Trung tâm huấn luyện Liên quân có căn cứ ở Hohenfels, Đức.
Các binh sỹ thuộc Đại đội công binh số 541 của quân đội Mỹ tham gia diễn tập di tản tại khu vực Trung tâm huấn luyện Liên quân có căn cứ ở Hohenfels, Đức.
Các binh sỹ thuộc Đại đội công binh số 541 của quân đội Mỹ tham gia diễn tập di tản tại khu vực Trung tâm huấn luyện Liên quân có căn cứ ở Hohenfels, Đức.
Binh Sỹ Bulgari huấn luyện chiến thuật để chuẩn bị được điều động tới Afhganistan. Địa điểm diễn ra diễn tập là khu vực Trung tâm huấn luyện Liên quân có căn cứ ở Hohenfels, Đức.
Binh Sỹ Bulgari huấn luyện chiến thuật để chuẩn bị được điều động tới Afhganistan. Địa điểm diễn ra diễn tập là khu vực Trung tâm huấn luyện Liên quân có căn cứ ở Hohenfels, Đức.
Binh Sỹ Bulgari huấn luyện chiến thuật để chuẩn bị được điều động tới Afhganistan. Địa điểm diễn ra diễn tập là khu vực Trung tâm huấn luyện Liên quân có căn cứ ở Hohenfels, Đức.
Binh Sỹ Bulgari huấn luyện chiến thuật để chuẩn bị được điều động tới Afhganistan. Địa điểm diễn ra diễn tập là khu vực Trung tâm huấn luyện Liên quân có căn cứ ở Hohenfels, Đức.
Binh Sỹ Cộng hoà Séc huấn luyện chiến thuật để chuẩn bị được điều động tới Afhganistan. Địa điểm diễn ra diễn tập là khu vực Trung tâm huấn luyện Liên quân có căn cứ ở Hohenfels, Đức.
Binh Sỹ Cộng hoà Séc huấn luyện chiến thuật để chuẩn bị được điều động tới Afhganistan. Địa điểm diễn ra diễn tập là khu vực Trung tâm huấn luyện Liên quân có căn cứ ở Hohenfels, Đức.
Binh Sỹ Cộng hoà Séc huấn luyện chiến thuật để chuẩn bị được điều động tới Afhganistan. Địa điểm diễn ra diễn tập là khu vực Trung tâm huấn luyện Liên quân có căn cứ ở Hohenfels, Đức.
Binh Sỹ Cộng hoà Séc huấn luyện chiến thuật để chuẩn bị được điều động tới Afhganistan. Địa điểm diễn ra diễn tập là khu vực Trung tâm huấn luyện Liên quân có căn cứ ở Hohenfels, Đức.
Binh Sỹ Cộng hoà Séc huấn luyện chiến thuật để chuẩn bị được điều động tới Afhganistan. Địa điểm diễn ra diễn tập là khu vực Trung tâm huấn luyện Liên quân có căn cứ ở Hohenfels, Đức.
Binh Sỹ Cộng hoà Séc huấn luyện chiến thuật để chuẩn bị được điều động tới Afhganistan. Địa điểm diễn ra diễn tập là khu vực Trung tâm huấn luyện Liên quân có căn cứ ở Hohenfels, Đức.
Binh Sỹ Cộng hoà Séc huấn luyện chiến thuật để chuẩn bị được điều động tới Afhganistan. Địa điểm diễn ra diễn tập là khu vực Trung tâm huấn luyện Liên quân có căn cứ ở Hohenfels, Đức.
Binh Sỹ Cộng hoà Séc huấn luyện chiến thuật để chuẩn bị được điều động tới Afhganistan. Địa điểm diễn ra diễn tập là khu vực Trung tâm huấn luyện Liên quân có căn cứ ở Hohenfels, Đức.
Binh Sỹ Cộng hoà Séc huấn luyện chiến thuật để chuẩn bị được điều động tới Afhganistan. Địa điểm diễn ra diễn tập là khu vực Trung tâm huấn luyện Liên quân có căn cứ ở Hohenfels, Đức.
Binh Sỹ Romania huấn luyện chiến thuật để chuẩn bị được điều động tới Afhganistan. Địa điểm diễn ra diễn tập là khu vực Trung tâm huấn luyện Liên quân có căn cứ ở Hohenfels, Đức.
Binh Sỹ Romania huấn luyện chiến thuật để chuẩn bị được điều động tới Afhganistan. Địa điểm diễn ra diễn tập là khu vực Trung tâm huấn luyện Liên quân có căn cứ ở Hohenfels, Đức.
Mai Thu
Từ khóa :
Ảnh: Lính chiến đa quốc gia tập trận trong giá lạnh ở Đức
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác