Ảnh: Trang bị của công binh Trung Quốc

Giáo dục Quốc phòng

Lê Mai (theo Mil)

(GDVN) - Một số hình ảnh phản ánh các hoạt động và thao tác với các phương tiện đặc thù của đơn vị công binh, quân đội Trung Quốc tham gia cứu hộ thiên tai giúp đỡ thường dân Trung Quốc.

Lê Mai (theo Mil)
Từ khóa :
Trung Quốc , thường dân , cứu hộ , quân đội , lục quân , công binh , đặc nhiệm
Ảnh: Trang bị của công binh Trung Quốc
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác