Bên trong bảo tàng Chiến tranh vệ quốc ở Kiev, Ucraina

Giáo dục Quốc phòng

Lê Mai (theo Livejournal, báo Nga)

(GDVN) - Bảo tàng Chiến tranh vệ quốc của nhân dân Liên Xô trước đây hiện vẫn đang toạ lạc tại một tổ hợp rộng 10 héc ta ở thủ đô Kiev của Ucraina. Đây là nơi lưu trữ nhiều kỷ vật, tư liệu liên quan đến cuộc chiến tranh vỹ đại nhất của Liên Xô chống lại Chủ nghĩa Phát xít, bảo vệ hoà bình và công lý.

Để được vào thăm bên trong bảo tàng, nếu là du khách bạn phải bỏ ra 3 euro tiền phí, trong đó đã bao gồm phí chụp ảnh quay phim bên trong tổ hợp. ẢNH: Thông tin sơ lược về tổ hợp

Bên trong bảo tàng Chiến tranh vệ quốc ở Kiev. ẢNH: chứng minh thư cá nhân

Bên trong bảo tàng Chiến tranh vệ quốc ở Kiev. ẢNH: Sổ ghi lệnh điều quân của Đức Quốc xã

Bên trong bảo tàng Chiến tranh vệ quốc ở Kiev. ẢNH: Một loại giấy chứng nhận

Bên trong bảo tàng Chiến tranh vệ quốc ở Kiev

Bên trong bảo tàng Chiến tranh vệ quốc ở Kiev

Bên trong bảo tàng Chiến tranh vệ quốc ở Kiev

Bên trong bảo tàng Chiến tranh vệ quốc ở Kiev

Bên trong bảo tàng Chiến tranh vệ quốc ở Kiev

Bên trong bảo tàng Chiến tranh vệ quốc ở Kiev

Bên trong bảo tàng Chiến tranh vệ quốc ở Kiev

Bên trong bảo tàng Chiến tranh vệ quốc ở Kiev

Bên trong bảo tàng Chiến tranh vệ quốc ở Kiev

Bên trong bảo tàng Chiến tranh vệ quốc ở Kiev

Bên trong bảo tàng Chiến tranh vệ quốc ở Kiev

Bên trong bảo tàng Chiến tranh vệ quốc ở Kiev

Bên trong bảo tàng Chiến tranh vệ quốc ở Kiev

Bên trong bảo tàng Chiến tranh vệ quốc ở Kiev

Bên trong bảo tàng Chiến tranh vệ quốc ở Kiev

Bên trong bảo tàng Chiến tranh vệ quốc ở Kiev

Bên trong bảo tàng Chiến tranh vệ quốc ở Kiev

Bên trong bảo tàng Chiến tranh vệ quốc ở Kiev

Bên trong bảo tàng Chiến tranh vệ quốc ở Kiev

Bên trong bảo tàng Chiến tranh vệ quốc ở Kiev

Bên trong bảo tàng Chiến tranh vệ quốc ở Kiev

Bên trong bảo tàng Chiến tranh vệ quốc ở Kiev

Bên trong bảo tàng Chiến tranh vệ quốc ở Kiev

Bên trong bảo tàng Chiến tranh vệ quốc ở Kiev

Bên trong bảo tàng Chiến tranh vệ quốc ở Kiev

Bên trong bảo tàng Chiến tranh vệ quốc ở Kiev

Bên trong bảo tàng Chiến tranh vệ quốc ở Kiev

Lê Mai (theo Livejournal, báo Nga)
Từ khóa :
Kiev , vệ quốc , chiến tranh , Ukraina , Liên Xô , chủ nghĩa phát xít , chống lại , bảo vệ
Bên trong bảo tàng Chiến tranh vệ quốc ở Kiev, Ucraina
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác