Bộ Quốc phòng Philippines lên kế hoạch tái cơ cấu quân sự

Giáo dục Quốc phòng

Theo Vietnamplus

Bộ Quốc phòng Philippines (DND) đang lập kế hoạch nhằm giảm số lượng tiểu đoàn bộ binh và hải quân trong những năm tới.

Nhật báo PhilStar ngày 2/1 cho biết Bộ Quốc phòng Philippines (DND) đang lập kế hoạch nhằm giảm số lượng tiểu đoàn bộ binh và hải quân trong những năm tới theo hướng cải thiện an ninh hàng hải của đất nước và tăng cường khả năng bảo vệ lãnh thổ.

Hải quân Philippines

Theo kế hoạch này, số lượng tiểu đoàn bộ binh sẽ giảm từ 85 tiểu đoàn trong năm 2011 xuống còn 81 tiểu đoàn trong năm 2012. Số lượng các tiểu đoàn trực chiến cũng sẽ giảm dần trong những năm tiếp theo cho đến khi còn 54 tiểu đoàn vào năm 2018.
 
Các tiểu đoàn hải quân sẽ giảm xuống còn 10 tiểu đoàn trong năm nay từ 12 tiểu đoàn năm ngoái và chỉ 9 tiểu đoàn được giữ lại trong năm 2013. 

Lính Philippines

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng có kế hoạch thành lập hai tiểu đoàn cho Lực lượng Phản ứng nhanh vào năm 2015 và một tiểu đoàn bộ binh cho các hoạt động gìn giữ hòa bình trong năm 2012.
 
Một tiểu đoàn hải quân cũng sẽ được thành lập và được đào tạo trong năm nay trong khi một tiểu đoàn khác sẽ được hình thành cho nhiệm vụ gìn giữ hòa bình trong năm tới.
 
Ngoài ra, DND có kế hoạch sắp xếp các tiểu đoàn dân phòng (CMO) của các lực lượng vũ trang. Theo đó, số lượng các tiểu đoàn CMO sẽ giảm dần cho đến khi bị giải thể vào năm 2017.
Theo Vietnamplus
Từ khóa :
Philippines , hải quân , Bộ Quốc Phòng , gìn giữ hòa bình , trực chiến , đội phản ứng nhanh , kế hoạch , lực lượng vũ trang
Bộ Quốc phòng Philippines lên kế hoạch tái cơ cấu quân sự
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác