Cảm biến nhiệt độ trên xe tăng

Giáo dục Quốc phòng

Theo QĐND

Hội đồng Khoa học công nghệ Binh chủng Tăng-Thiết giáp đã nghiệm thu sản phẩm cảm biến nhiệt độ trên xe tăng-thiết giáp do các cán bộ Phòng Nghiên cứu

Hội đồng Khoa học công nghệ Binh chủng Tăng-Thiết giáp đã nghiệm thu sản phẩm cảm biến nhiệt độ trên xe tăng-thiết giáp do các cán bộ Phòng Nghiên cứu, Cục Kỹ thuật Binh chủng Tăng-Thiết giáp nghiên cứu chế tạo.

Sản phẩm có kiểu dáng và tính năng kỹ thuật gần tương đương với mẫu của nước ngoài. Dải đo của cảm biến từ 0 đến 120 độ C với sai số nằm trong giới hạn cho phép.

Ảnh minh họa/ Internet

Cảm biến đã được thử nghiệm tại Trường Trung cấp Kỹ thuật Tăng-Thiết giáp đạt kết quả tốt, có thể sử dụng rộng rãi tại các đơn vị tăng-thiết giáp trong toàn quân.

Hiện nay, nhu cầu sử dụng cảm biến nhiệt độ trong bảo dưỡng, sửa chữa xe tăng-thiết giáp của các đơn vị là khá lớn, việc chế tạo thành công cảm biến góp phần nâng cao tính chủ động trong công tác bảo dưỡng, sửa chữa xe, nâng cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

 Theo QĐND
Từ khóa :
hội đồng khoa học , Triều Tiên , biển Đông , Iran , Israel , phân tích , bí ẩn , kỳ lạ
Cảm biến nhiệt độ trên xe tăng
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác