Cận cảnh các chiến hạm của Hải quân Nhật Bản

Giáo dục Quốc phòng

(GDVN) - Mục kích dàn chiến hạm tên lửa của Hải quân phòng vệ Nhật Bản.

Chiến hạm DDH-141 Haruna lớp Haruna; Chiến hạm DDH-143 Shirane lớp Shirane và chiến hạm DDH-144 Kurama lớp Shirane đang neo đậu tại căn cứ.

Chiến hạm DDH-141 Haruna lớp Haruna; Chiến hạm DDH-143 Shirane lớp Shirane và chiến hạm DDH-144 Kurama lớp Shirane đang neo đậu tại căn cứ.

Chiến hạm DDH-141 Haruna lớp Haruna; Chiến hạm DDH-143 Shirane lớp Shirane và chiến hạm DDH-144 Kurama lớp Shirane đang neo đậu tại căn cứ.

Chiến hạm DDH-141 Haruna lớp Haruna; Chiến hạm DDH-143 Shirane lớp Shirane và chiến hạm DDH-144 Kurama lớp Shirane đang neo đậu tại căn cứ.

Chiến hạm DDH-143 Shirane và chiến hạm ASE-6101 Kurihama lớp Kurihama.

Chiến hạm DDH-143 Shirane và chiến hạm ASE-6101 Kurihama lớp Kurihama.

Chiến hạm DDG-177 Atago lớp Atago .

Chiến hạm DDG-177 Atago lớp Atago .

DDG-169 Tachikaze lớp Tachikaze (hiện đã đưa ra khỏi biên chế).

Chiến hạm DDG-170 Sawakaze lớp Tachikaze và chiến hạm DDG-171 Hatakaze lớp Hatakaze
Từ khóa :
tàu chiến , căn cứ , hải quân , Nhật Bản , phòng vệ , tên lửa , Chiến hạm DDH-141 Haruna lớp Haruna; Chiến hạm DDH-143 Shirane lớp Shirane , Chiến hạm DDH-144 Kurama; Chiến hạm DDH-143 Shirane; Chiến hạm ASE-6101 Kurihama lớp Kurihama.
Cận cảnh các chiến hạm của Hải quân Nhật Bản
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác