Cận cảnh chiến hạm Mỹ USS New Orleans vừa bị tàu Iran theo sát

Giáo dục Quốc phòng

Lê Dũng (theo Navysite.de)

(GDVN) - USS New Orleans (LPD-18) là một trong những chiến hạm đổ bộ hạng nặng lớp San Antonia của Hải quân Mỹ. Đây là tàu chiến thứ 5 của Mỹ được đặt theo tên của thành phố New Orleans, bang Louisana. Chiến thuyền này có sức chứa 700 lính thuỷ đánh bộ cùng tất cả các phương tiện vũ khí đi kèm.

Chiến hạm đổ bộ USS New Orleans của Hải quân Mỹ

Chiến hạm đổ bộ USS New Orleans của Hải quân Mỹ

Chiến hạm đổ bộ USS New Orleans của Hải quân Mỹ

Chiến hạm đổ bộ USS New Orleans của Hải quân Mỹ

Chiến hạm đổ bộ USS New Orleans của Hải quân Mỹ

Chiến hạm đổ bộ USS New Orleans của Hải quân Mỹ

Chiến hạm đổ bộ USS New Orleans của Hải quân Mỹ

Chiến hạm đổ bộ USS New Orleans của Hải quân Mỹ

Chiến hạm đổ bộ USS New Orleans của Hải quân Mỹ

Chiến hạm đổ bộ USS New Orleans của Hải quân Mỹ

Chiến hạm đổ bộ USS New Orleans của Hải quân Mỹ

Chiến hạm đổ bộ USS New Orleans của Hải quân Mỹ

Chiến hạm đổ bộ USS New Orleans của Hải quân Mỹ

Chiến hạm đổ bộ USS New Orleans của Hải quân Mỹ

Chiến hạm đổ bộ USS New Orleans của Hải quân Mỹ

Chiến hạm đổ bộ USS New Orleans của Hải quân Mỹ

Chiến hạm đổ bộ USS New Orleans của Hải quân Mỹ

Chiến hạm đổ bộ USS New Orleans của Hải quân Mỹ

Chiến hạm đổ bộ USS New Orleans của Hải quân Mỹ

Chiến hạm đổ bộ USS New Orleans của Hải quân Mỹ

Chiến hạm đổ bộ USS New Orleans của Hải quân Mỹ

Chiến hạm đổ bộ USS New Orleans của Hải quân Mỹ

Chiến hạm đổ bộ USS New Orleans của Hải quân Mỹ

Chiến hạm đổ bộ USS New Orleans của Hải quân Mỹ

Chiến hạm đổ bộ USS New Orleans của Hải quân Mỹ

Lê Dũng (theo Navysite.de)
Từ khóa :
USS New Orleans (LPD-18) , chiến hạm đổ bộ , hải quân Mỹ , Louisana , thành phố New Orleans.
Cận cảnh chiến hạm Mỹ USS New Orleans vừa bị tàu Iran theo sát
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác