Cận cảnh tàu ngầm nguyên tử tấn công lớp Oscar của Hải quân Nga

Giáo dục Quốc phòng

Lê Dũng (theo Mil)

(GDVN) - Những hình ảnh về tàu ngầm nguyên tử (18.000 tấn) lớp Oscar của Hải quân Nga trong một lần xuất hiện gần đây nhất tại căn cứ. Oscar là một trong những tàu ngầm tuần dương, tấn công mạnh nhất, từng được chế tạo để đối địch với các tàu ngầm hạt nhân của Mỹ.

Lê Dũng (theo Mil)
Từ khóa :
Những , hình ảnh , về , tàu ngầm , nguyên tử , (18.000 tấn) , lớp Oscar , của , Hải quân , Nga trong một lần , xuất hiện , gần đây , nhất , tại căn cứ. Osca , r là một trong những , tàu ngầm tuần dương , tấn công , mạnh nhất , từng được , chế tạo , để đối địch , với các , tàu ngầm , hạt nhân , của Mỹ.
Cận cảnh tàu ngầm nguyên tử tấn công lớp Oscar của Hải quân Nga
Tin khác