Được quan tâm

Cục hải dương Trung Quốc sẽ làm những gì ở Biển Đông trong năm 2013?

Giáo dục Quốc phòng

Đông Bình

(GDVN) - Trung Quốc đang tập trung sử dụng ưu thế, thành tựu công nghệ vệ tinh do thám của họ nhằm hiện thực hóa âm mưu, tham vọng "đường lưỡi bò" trên biển Đông.

Vệ tinh viễn thám Trung Quốc (mô hình)

Tờ “Hải dương Trung Quốc” vừa có bài viết cho biết, Cục hải dương quốc gia Trung Quốc đã phát hành “Bố trí công tác trọng điểm theo dõi, giám sát các động thái trên biển năm 2013”.

Theo đó, năm 2013, Trung Quốc sẽ triển khai theo dõi viễn thám vệ tinh hai lần đối với các vùng biển gần, triển khai vệ tinh có tỷ lệ phân giải 2,5 m để theo dõi các vùng biển nóng như đảo Senkaku (Hoa Đông), bãi cạn Scarborough (Biển Đông), khởi động xây dựng hệ thống quản lý các động thái trên biển đối với cái gọi là “thành phố Tam Sa” (trong đó có quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam).

Theo văn bản trên của Cục hải dương quốc gia Trung Quốc, năm nay Cục hải dương sẽ triển khai theo dõi viễn thám 2 lần bằng vệ tinh có tỷ lệ phân giải 30 m đối với tất cả các vùng biển gần quanh Trung Quốc, đồng thời tiến hành theo dõi viễn thám bằng vệ tinh có tỷ lệ phân giải 2,5 m đối với các khu vực điểm nóng như đảo Senkaku, bãi cạn Scarborough, tiến hành theo dõi viễn thám trên không có tỷ lệ phân giải hơn 1 m, diện tích không ít hơn 20.000 km2 đối với các vùng biển trọng điểm ven bờ, cơ bản tiến hành theo dõi viễn thám đối với toàn bộ các vùng biển do Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, đặc biệt là tuyên bố đường lưỡi bò phi pháp (bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam) ở Biển Đông.

Người phụ trách Vụ quản lý các vùng biển của Cục hải dương quốc gia Trung Quốc cho biết, tăng cường theo dõi hiện trạng các vùng biển do họ tuyên bố chủ quyền là một trọng điểm lớn do Trung Quốc tiến hành năm 2013.

Trong đó, các tỉnh, thành, khu sẽ chịu trách nhiệm xác định khu theo dõi trọng điểm và danh sách chương trình theo dõi trọng điểm, trung tâm theo dõi động thái các cấp ở các vùng biển tiếp tục đi sâu triển khai theo dõi, giám sát các hoạt động sử dụng biển tại các khu vực, các dự án sử dụng biển trọng điểm.

Trung Quốc phóng vệ tinh viễn thám ở Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền

Trung tâm theo dõi, quản lý động thái tỉnh, thành sẽ sử dụng các hình ảnh viễn thám do nhà nước TQ cung cấp để có thông tin thực trạng vùng biển, dự án sử dụng biển trọng điểm, đồng thời thông qua triển khai theo dõi hiện trường định kỳ để “kịp thời nắm bắt các động thái sử dụng biển của các dự án, lập báo cáo theo dõi, ghi số liệu giám sát vào hệ thống”.

Để đi sâu theo dõi tài nguyên không gian các vùng biển, năm 2013, Cục hải dương quốc gia Trung Quốc còn đưa ra quy trình theo dõi tài nguyên không gian biển như dọc tuyến bờ biển, bãi bùn (ven biển), vịnh. Các tỉnh, thành, khu, thành phố/huyện được TQ giao phó có trách nhiệm "tích cực triển khai theo dõi tài nguyên không gian biển" như dọc tuyến bờ biển, tài nguyên bãi bùn, tài nguyên vịnh ở các khu vực, được nửa năm sẽ lập báo cáo theo dõi và ghi số liệu theo dõi vào hệ thống.

Về các biện pháp theo dõi, Cục hải dương Trung Quốc sẽ tập trung thúc đẩy xây dựng các căn cứ theo dõi bằng máy bay không người lái ở các vùng biển thuộc các tỉnh Liêu Ninh, Giang Tô, hoàn thành mua sắm máy bay, thiết bị cảm biến, hệ thống kiểm soát/điều khiển, hệ thống xử lý số liệu, triển khai xây dựng đội ngũ kỹ thuật và cơ sở theo dõi.

TQ đang tăng cường nghiên cứu phát triển và nhập khẩu công nghệ trên các phương diện như truyền video cự ly xa theo thời gian thực, máy bay hoạt động trong thời gian dài, hậu xử lý dữ liệu theo dõi của máy bay không người lái.

Đồng thời, các địa phương được chính quyền Trung Quốc giao phó sẽ thúc đẩy xây dựng và tích hợp hệ thống theo dõi, kiểm soát tầm xa đối với các vùng biển, gắn hệ thống theo dõi, kiểm soát video với hệ thống theo dõi, kiểm soát thống nhất, tiến hành quản lý thống nhất, chia sẻ thông tin, xây dựng chế độ sổ kế toán theo dõi, kiểm soát video, sử dụng video tầm xa để tích cực triển khai theo dõi, giám sát các vùng biển.

Vệ tinh viễn thám cỡ lớn Trung Quốc (tưởng tượng)

Cục Hải dương TQ vạch rõ các nhiệm vụ của cơ quan này trong thời gian tới là: tăng cường chức năng hệ thống và trình độ ứng dụng, triển khai hoạt động theo dõi, giám sát các động thái trên biển bằng các quy định, Cục hải dương Trung Quốc sẽ tập trung triển khai nâng cấp tối ưu hóa phần mềm hệ thống cơ bản quốc gia; xây dựng tiêu chuẩn chất lượng dữ liệu/số liệu, tăng cường kiểm soát chất lượng trong quá trình tích hợp và xử lý số liệu/dữ liệu động thái biển, hoàn thành xây dựng kho dữ liệu của các khu chức năng biển cấp tỉnh; tăng cường thống kê, phân tích và khai thác số liệu theo chuyên đề về biển, tìm tòi phương pháp đánh giá, xây dựng mô hình đánh giá; xây dựng “Luật quản lý vận hành hệ thống”, “Biện pháp quản lý kiểm tra đánh giá vận hành hệ thống”, “Biện pháp quản lý an toàn hệ thống”, “Biện pháp quản lý hội nghị video”.

Được biết, năm 2013, Cục hải dương Trung Quốc sẽ còn khởi động xây dựng hệ thống giám sát, quản lý động thái ở các vùng biển thuộc cái gọi là “thành phố Tam Sa” - trên thực tế là một thành phố phi pháp được chính quyền TQ thành lập ra để dần dần thôn tính toàn bộ Biển Đông, xâm chiếm cả vào vùng đặc quyền kinh tế của các nước khác.
Đông Bình
Từ khóa :
theo dõi , viễn thám , Trung Quốc , tài nguyên , video , biển Đông , phóng vệ tinh , dữ liệu
Cục hải dương Trung Quốc sẽ làm những gì ở Biển Đông trong năm 2013?
Chủ đề : Nóng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác