Được quan tâm

Đầu tư chiều sâu công nghệ sửa chữa xe tăng-thiết giáp

Giáo dục Quốc phòng

Theo QĐND

Binh chủng đã hoàn chỉnh quy trình sửa chữa xe T54, T55, BMP-1, tổ chức sửa chữa mẫu và hoàn chỉnh quy trình sửa chữa xe thiết giáp bánh lốp...

Trong 11 tháng đầu năm 2012, hoạt động khai thác trạm, xưởng đã được Binh chủng Tăng-Thiết giáp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và được đầu tư cơ bản; các quy trình công nghệ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất các nhóm xe có trong biên chế cơ bản hoàn thành; thực hiện nghiêm các quy trình công nghệ.

Sửa chữa xe tăng-thiết giáp ở Lữ đoàn xe tăng 215

Binh chủng đã hoàn chỉnh quy trình sửa chữa xe T54, T55, BMP-1, tổ chức sửa chữa mẫu và hoàn chỉnh quy trình sửa chữa xe thiết giáp bánh lốp; đầu tư củng cố, nâng cấp trạm xưởng sửa chữa, mua sắm trang thiết bị công nghệ hiện đại phục vụ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất xe tăng-thiết giáp.
Theo QĐND
Từ khóa :
sửa chữa , xe tăng , bảo dưỡng , trang thiết bị , nâng cấp , Binh chủng Tăng Thiết giáp
Đầu tư chiều sâu công nghệ sửa chữa xe tăng-thiết giáp
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác