Diễn đàn Davos: Quân đội Thuỵ Sỹ tăng cường đảm bảo an ninh

Giáo dục Quốc phòng

Lê Mai (theo Mil)

(GDVN) - Từ ngày 23/1/2012 các đơn vị của quân đội Thuỵ Sỹ đã được điều động để tăng cường đảm bảo an ninh cho Diễn đàn kinh tế thế giới 2012 sẽ diễn ra tại Davos từ 25 đến 29/1 tới đây.

Quân đội Thuỵ Sỹ tăng cường đảm bảo an ninh cho Diễn đàn kinh tế thế giới 2012.

Quân đội Thuỵ Sỹ tăng cường đảm bảo an ninh cho Diễn đàn kinh tế thế giới 2012.

Quân đội Thuỵ Sỹ tăng cường đảm bảo an ninh cho Diễn đàn kinh tế thế giới 2012.

Quân đội Thuỵ Sỹ tăng cường đảm bảo an ninh cho Diễn đàn kinh tế thế giới 2012.

Quân đội Thuỵ Sỹ tăng cường đảm bảo an ninh cho Diễn đàn kinh tế thế giới 2012.

Quân đội Thuỵ Sỹ tăng cường đảm bảo an ninh cho Diễn đàn kinh tế thế giới 2012.

Quân đội Thuỵ Sỹ tăng cường đảm bảo an ninh cho Diễn đàn kinh tế thế giới 2012.

Quân đội Thuỵ Sỹ tăng cường đảm bảo an ninh cho Diễn đàn kinh tế thế giới 2012.

Quân đội Thuỵ Sỹ tăng cường đảm bảo an ninh cho Diễn đàn kinh tế thế giới 2012.

Quân đội Thuỵ Sỹ tăng cường đảm bảo an ninh cho Diễn đàn kinh tế thế giới 2012.

Quân đội Thuỵ Sỹ tăng cường đảm bảo an ninh cho Diễn đàn kinh tế thế giới 2012.

Quân đội Thuỵ Sỹ tăng cường đảm bảo an ninh cho Diễn đàn kinh tế thế giới 2012.

Quân đội Thuỵ Sỹ tăng cường đảm bảo an ninh cho Diễn đàn kinh tế thế giới 2012.

Lê Mai (theo Mil)
Từ khóa :
Diễn đàn Kinh tế thế giới , an ninh , quân đội , Davos , quốc tế , giáo dục quốc phòng
Diễn đàn Davos: Quân đội Thuỵ Sỹ tăng cường đảm bảo an ninh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác