Hình ảnh quân đội Việt Nam ở Campuchia năm 1979

Giáo dục Quốc phòng

Lê Dũng (theo Mil)

(GDVN) - Những hình ảnh tư liệu về lực lượng quân đội của Việt Nam tại Campuchia năm 79 khi tiến hành các chiến dịch quân sự giúp đỡ người dân sở tại thoát khỏi chế độ Khmer Đỏ tàn bạo.

Lê Dũng (theo Mil)
Từ khóa :
Campuchia , Khmer Đỏ , quân đội , chiến dịch , quân sự , người dân
Hình ảnh quân đội Việt Nam ở Campuchia năm 1979
Tin khác